Zero waste -työpajat

Zero waste -työpajat

Jyväskylän kaupungin Zerowaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeessa järjestettiin erilaisia Jätteetön Jyväskylä -teemaan liittyviä työpajoja, tapahtumia sekä infokampanjoita. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan ideana oli jakaa tietoa siitä, miten jokainen voi vähentää arjessaan syntyvää jätettä ja sillä tavoin vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan aikana toteutettiin käytännöllisiä työpajoja, joissa pääsee konkreettisesti oppimaan, miten arjessa voi ehkäistä jätteen syntyä. Kampanjoinnissa oli mukana myös paikallisia yrityksiä. Asukkaat pääsivät tutustumaan kaupungin eri ympäristövastuullisiin palveluihin, jotka ovat jätteettömämmän ja kestävämmän elämäntavan tukena. Kampanja oli osa Jyväskylän kaupugin Circwaste -käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta ja se toteutettiinn yhteistyössä Muotoilutoimisto 2Loopsin kanssa.

Työapajat toteutettiin kesällä 2023.

Joka kodin ilmastoteot Jyväskylässä –kokeilu

Joka kodin ilmastoteot Jyväskylässä –kokeilu

Syksyllä 2020 JAPA toteutti Joka kodin ilmastoteot Jyväskylässä –kokeilun, jossa koottiin yhteen ihmisen kokoisia ja arkeen sopivia kestävän elämäntavan ratkaisuja ja palveluita Jyväskylässä. Kokeilu toteutettiin somesarjana ja se tarjosi asukkaille vinkkejä kestävään elämäntapaan. Sarja jaoteltiin kotitalouksissa syntyvän hiilijalanjäljen mukaisesti liikkumiseen, asumiseen, ruokaan ja muuhun kulutukseen. Sarjassa käsiteltiin kutakin teemaa aina viikon ajan ja nostettiin esiin aiheeseen liittyviä jyväskyläläisiä palveluita. Sarja pyöri JAPAn Facebookissa ja Instagramissa loka-marraskuussa. Somesarjan lisäksi kokeilussa koostettiin kestävän elämäntavan teemoja käsittelevä nettisivusto Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Kodin lajitteluastiat kuntoon -kokeilu

Kodin lajitteluastiat kuntoon -kokeilu

Lajitteluastiakokeilu toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Kokeilun aikana testattiin, miten keittiön lajitteluastioiden päivittäminen asianmukaisiksi sekä asukkaille annettava jäteneuvonta vaikuttavat jätteiden lajitteluun ja syntyvän sekajätteen määrään taloyhtiössä. Kaiken kaikkiaan lajitteluastiakokeilu onnistui hyvin. Kokeilun tulokset antoivat viitteitä siitä, että asuntojen asianmukaiset lajitteluastiat ja jäteneuvonta edistävät asukkaiden lajitteluhalukkuutta. Jätteiden lajittelu tulisikin huomioida jo asuntojen rakennus- tai remontointivaiheessa ja suunnitella sitä varten toimivat ratkaisut. Lisäksi riittävän selkeä ja kattava lajitteluohjeistus on tärkeää lajittelun onnistumisen kannalta.

Kokeilu toteutettiin vuonna 2020 osana Jyväskylän kaupungin Circwaste -hanketta.

Resurssiviisas asuminen -hanke

Resurssiviisas asuminen -hanke

Resurssiiviisas asuminen -pilottihankkeen tavoitteena oli tehdä jyväskyläläisistä taloyhtiöistä resurssiviisaampia. Tavoitteena olivat konkreettiset muutostoimenpiteet, kuten taloyhtiön valaistuksen uusiminen, vesipihien vesikalusteiden asentaminen ja energiatehokkuuden parantaminen valittavissa pilottitaloyhtiöissä. Jo pienillä muutoksilla voi taloyhtiöissä olla isot vaikutukset päästöihin, luonnonvaroihin – ja myös kustannuksiin. Resurssiviisaus tuo mukanaan kustannussäästöjä, parantaa asumisviihtyvyyttä ja lisää asunnon arvoa.

Pilotti oli osa Sitran Kohti resurssiviisautta -hanketta, jolla edistetään luonnonvarojen viisaampaa käyttöä sekä vähennetään haittoja ympäristölle yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hanke toteutettiin vuoden 2014 aikana.

Lue lisää: Asu viisaasti

Viisaasti valaistu taloyhtiö -kokeilu

Viisaasti valaistu taloyhtiö -kokeilu

Viisaasti valaistu taloyhtiö -kokeilussa taloyhtiön ulkovalaistus uusittiin energiaviisaammaksi hyödyntämällä energiatehokkuudeltaan parasta saatavilla olevaa led-tekniikkaa. Resurssiviisaalla kokeilulla haluttiin luoda taloyhtiöille konkreettinen toimintamalli ulkovalaistuksen uusimiseen. Kokeilu oli osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hanketta, jolla edistetään luonnonvarojen viisaampaa käyttöä sekä vähennetään ympäristöhaittoja yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Hanke toteutettiin vuonna 2013.

Rakennustarvikkeet kiertoon -kampanja

Rakennustarvikkeet kiertoon -kampanja

JAPA ry kampanjoi keväällä 2009-2011 Rakentaminen ja Talotekniikka -messuilla rakennustarvikkeiden kierrätyksen puolesta. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Työvalmennussäätiö Sovatekin toimipisteen EkoCenter Raksan kanssa. Yhdistys luennoi messuilla rakennus- ja remontointitarvikkeiden kierrätyksestä ja lajittelusta sekä kodinkoneiden energiamerkinnöistä ja jakoi informaatiota aiheesta omalla messuosastolla.