Zero waste -työpajat

Zero waste -työpajat

Jyväskylän kaupungin Zerowaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeessa järjestettiin erilaisia Jätteetön Jyväskylä -teemaan liittyviä työpajoja, tapahtumia sekä infokampanjoita. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan ideana oli jakaa tietoa siitä, miten jokainen voi vähentää arjessaan syntyvää jätettä ja sillä tavoin vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan aikana toteutettiin käytännöllisiä työpajoja, joissa pääsee konkreettisesti oppimaan, miten arjessa voi ehkäistä jätteen syntyä. Kampanjoinnissa oli mukana myös paikallisia yrityksiä. Asukkaat pääsivät tutustumaan kaupungin eri ympäristövastuullisiin palveluihin, jotka ovat jätteettömämmän ja kestävämmän elämäntavan tukena. Kampanja oli osa Jyväskylän kaupugin Circwaste -käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta ja se toteutettiinn yhteistyössä Muotoilutoimisto 2Loopsin kanssa.

Työapajat toteutettiin kesällä 2023.

Älli ja Into -eskarikiertue yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Älli ja Into -eskarikiertue yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Älli ja Into -eskarikiertue on esikoululaisille suunnattu draamallinen kierrätysvalmennus. Kiertue kiertää kaikki Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien esikoulut. Tutkija Into ja Älli-robotti opastavat lapsia lajitteluun ja kierrättämiseen draamallisin keinoin. Vuosittain lähes 1800 eskarilaista opettelee kierrättämään koodaamalla Älli-robottia. Kiertueen tarjoaa Mustankorkea Oy ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry.

Kierrätysvalmennus yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Kierrätysvalmennus yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Kierrätysvalmennus on jäteneuvonnan ja ympäristökasvatuksen työtä jätteiden vähentämiseksi ja niiden hyödyntämiseksi. Olemme antaneet asiantuntevaa neuvontaa lajittelussa ja kierrättämisessä eri kohderyhmille niin päiväkodeissa, kouluissa, asukasilloissa kuin tapahtumissakin. Kierrätysvalmennuksen tarjoaa Mustankorkea Oy ja sen käytännön toteutuksesta vastaa JAPA.

Pyörät pyörimään -kiertävä polkupyörien huoltokiertue

Pyörät pyörimään -kiertävä polkupyörien huoltokiertue

Kiertävä pyöränhuoltokiertue toteutettiin kolmessa Jyväskylän Vuokra-asunnot JVA Oy:n taloyhtiössä. Ammattitaitoiset polkupyöränkorjaajat kiersivät taloyhtiöiden pyörävarastosta toiseen ja huolsivat asukkaiden pyörät paikan päällä ilman, että kenenkään tarvitsi kuljettaa rikkinäistä pyörää minnekään. Kokeilun tarkoituksena oli testata, olisiko tällainen asukkaiden luokse tuleva palvelu toimiva ja lisäisikö se pyörien käyttöä. Moni kokeiluun osallistunut asukas kertoi, että pyörä oli ollut epäkunnossa jo pidempään, mutta asukkaalla ei ollut ollut mahdollisuutta viedä sitä huoltoon esimerkiksi autottomuuden tai pitkän välimatkan takia. Tällainen asukkaan luo tuotu pyörähuoltopalvelu vastasi siis todelliseen tarpeeseen. Huoltopajojen jälkeen tehdyn kyselyn perusteella 74 % vastaajista arveli pyöräilevänsä enemmän nyt, kun pyörä on huollettu.

Kokeilu toteutettiin osana Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta vuonna 2023.

Muovipakkauksen lajittelu terveydenhuollossa -kokeilu

Muovipakkauksen lajittelu terveydenhuollossa -kokeilu

Muovipakkausten lajittelu terveydenhuollossa -kokeilussa kartoitettiin, millaista muovipakkausjätettä terveydenhuollossa syntyy, missä sitä syntyy ja miten lajittelu kannattaa järjestää, jotta se olisi mahdollisimman vaivatonta. Kokeilun lopputuloksena kokeiluprosessi tiivistettiin toimintamalliksi, joka on sovellettavissa minkä tahansa organisaation käyttöön. Toimintamalli sisältää kuusi askelta, joita seuraamalla muovipakkausten tai minkä tahansa jätteen lajittelu on helppo järjestää työpaikalla. Kokeilun aikana testattiin myös palvelumuotoilua, jonka avulla voidaan hahmottaa ja kiteyttää erilaisia prosesseja selkeiksi konsepteiksi, kuten tässä toteutetuksi toimintamalliksi.

Kokeilu toteutettiin Palokan hammashoitolassa syksyllä 2021 osana Jyväskylän kaupungin Circwaste-hanketta.

ReWi Visions -hanke

ReWi Visions -hanke

ReWi Visions -hanke toteutettiin yhteistyöhankkeena Jyvässeudun 4H-yhdistyksen kanssa vuosina 2019-2021. Kansainvälisen yhteistyöhankkeen kumppanina on walesiläinen LEADER-ryhmä Arwain Sir Benfro. Lisäksi nuorisovaihdon yhteistyökumppanina toimi Pembrokeshire College.

Hankkeen tavoitteena oli nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen sekä yritteliäisyyden vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Hankkeen kiertotalousopas, verkkosivut ja nuorten sanoin kerrotut kiertotalousvideot löytyvät täältä. https://www.japary.fi/rewitellen/

Hanke valittiin parhaaksi hankkeeksi Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n järjestämässä Rural Inspiration Awards -hankekilpailun vihreä tulevaisuus -kategoriassa vuonna 2021.

Leader JyväsRiihi ry myönsi hankkeelle rahoituksen EU:n maaseuturahastosta.