Zero waste -työpajat

Zero waste -työpajat

Jyväskylän kaupungin Zerowaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeessa järjestettiin erilaisia Jätteetön Jyväskylä -teemaan liittyviä työpajoja, tapahtumia sekä infokampanjoita. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan ideana oli jakaa tietoa siitä, miten jokainen voi vähentää arjessaan syntyvää jätettä ja sillä tavoin vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan aikana toteutettiin käytännöllisiä työpajoja, joissa pääsee konkreettisesti oppimaan, miten arjessa voi ehkäistä jätteen syntyä. Kampanjoinnissa oli mukana myös paikallisia yrityksiä. Asukkaat pääsivät tutustumaan kaupungin eri ympäristövastuullisiin palveluihin, jotka ovat jätteettömämmän ja kestävämmän elämäntavan tukena. Kampanja oli osa Jyväskylän kaupugin Circwaste -käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta ja se toteutettiinn yhteistyössä Muotoilutoimisto 2Loopsin kanssa.

Työapajat toteutettiin kesällä 2023.

Pyörät pyörimään -kiertävä polkupyörien huoltokiertue

Pyörät pyörimään -kiertävä polkupyörien huoltokiertue

Kiertävä pyöränhuoltokiertue toteutettiin kolmessa Jyväskylän Vuokra-asunnot JVA Oy:n taloyhtiössä. Ammattitaitoiset polkupyöränkorjaajat kiersivät taloyhtiöiden pyörävarastosta toiseen ja huolsivat asukkaiden pyörät paikan päällä ilman, että kenenkään tarvitsi kuljettaa rikkinäistä pyörää minnekään. Kokeilun tarkoituksena oli testata, olisiko tällainen asukkaiden luokse tuleva palvelu toimiva ja lisäisikö se pyörien käyttöä. Moni kokeiluun osallistunut asukas kertoi, että pyörä oli ollut epäkunnossa jo pidempään, mutta asukkaalla ei ollut ollut mahdollisuutta viedä sitä huoltoon esimerkiksi autottomuuden tai pitkän välimatkan takia. Tällainen asukkaan luo tuotu pyörähuoltopalvelu vastasi siis todelliseen tarpeeseen. Huoltopajojen jälkeen tehdyn kyselyn perusteella 74 % vastaajista arveli pyöräilevänsä enemmän nyt, kun pyörä on huollettu.

Kokeilu toteutettiin osana Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta vuonna 2023.

Muovipakkauksen lajittelu terveydenhuollossa -kokeilu

Muovipakkauksen lajittelu terveydenhuollossa -kokeilu

Muovipakkausten lajittelu terveydenhuollossa -kokeilussa kartoitettiin, millaista muovipakkausjätettä terveydenhuollossa syntyy, missä sitä syntyy ja miten lajittelu kannattaa järjestää, jotta se olisi mahdollisimman vaivatonta. Kokeilun lopputuloksena kokeiluprosessi tiivistettiin toimintamalliksi, joka on sovellettavissa minkä tahansa organisaation käyttöön. Toimintamalli sisältää kuusi askelta, joita seuraamalla muovipakkausten tai minkä tahansa jätteen lajittelu on helppo järjestää työpaikalla. Kokeilun aikana testattiin myös palvelumuotoilua, jonka avulla voidaan hahmottaa ja kiteyttää erilaisia prosesseja selkeiksi konsepteiksi, kuten tässä toteutetuksi toimintamalliksi.

Kokeilu toteutettiin Palokan hammashoitolassa syksyllä 2021 osana Jyväskylän kaupungin Circwaste-hanketta.

ReWi Visions -hanke

ReWi Visions -hanke

ReWi Visions -hanke toteutettiin yhteistyöhankkeena Jyvässeudun 4H-yhdistyksen kanssa vuosina 2019-2021. Kansainvälisen yhteistyöhankkeen kumppanina on walesiläinen LEADER-ryhmä Arwain Sir Benfro. Lisäksi nuorisovaihdon yhteistyökumppanina toimi Pembrokeshire College.

Hankkeen tavoitteena oli nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen sekä yritteliäisyyden vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Hankkeen kiertotalousopas, verkkosivut ja nuorten sanoin kerrotut kiertotalousvideot löytyvät täältä. https://www.japary.fi/rewitellen/

Hanke valittiin parhaaksi hankkeeksi Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n järjestämässä Rural Inspiration Awards -hankekilpailun vihreä tulevaisuus -kategoriassa vuonna 2021.

Leader JyväsRiihi ry myönsi hankkeelle rahoituksen EU:n maaseuturahastosta.

Puutarhajäte mullaksi -kokeilu

Puutarhajäte mullaksi -kokeilu

Puutarhajäte mullaksi -kokeilussa testattiin keskitettyä puutarhajätteen keräystä ja mullan tuontia omakotitaloalueella kerrostaloyhtiöiden tapaan. Lisäksi pilottialueella järjestettiin kompostointiluento sekä kysely, jolla selvitettiin asukkaiden kokemuksia kokeilusta ja tarvetta kokeilun palveluille jatkossa. Kokeilu toteutettiin keväällä 2018 yhteistyössä Mustankorkea Oy:n, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry:n ja Kuljetusliike Anssi Antikainen Oy:n kanssa.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Liikkuva korjauspaja -kokeilu

Liikkuva korjauspaja -kokeilu

Vuonna 2018 toteutetussa Liikkuva korjauspaja -kokeilussa testattiin, olisiko asiakkaan luo tulevalle vaatteiden korjausompelupalvelulle kysyntää. Kokeilun ideana oli madaltaa kynnystä vaatteiden korjauttamiseen tuomalla korjauspalvelu esimerkiksi työpaikalle tai päiväkotiin. Kokeilun aikana asukkaita kannustettiin korjaamaan tai korjauttamaan vaatteitaan ja lisäämään niiden käyttöikää ja siten vähentämään sekajätteen määrää. Lisäksi kokeilun aikana koottiin ja jaettiin tietoa erilaisista korjauspalveluista, tekstiilinkierrätyksestä ja tekstiilijätteestä.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.