Fiksut arkimatkat 2023

Fiksut arkimatkat 2023

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry toteutti vuonna 2023 Fiksut arkimatkat -hankkeen Kauppakeskus Sepässä ja jalkapalloseura FCV:ssä Jyväskylässä. Hankkeen tavoitteena oli pienentää työ- ja vapaa-ajan matkoilla syntyvää hiilijalanjälkeä ja lisätä tietoisuutta kestävän liikkumisen eri vaihtoehdoista ja merkityksestä. Hankkeella haluttiin myös vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin kestävän liikkumisen edistämiseksi sekä tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia kestävän liikkumisen vaihtoehtoja. Tavoitteena oli myös luoda uusia pysyviä kestävän liikkumisen toimintatapoja.

Fiksut arkimatkat- hanke oli osa Kuljetaan kestävästi Keski-Suomessa -hanketta. Se sai rahoitusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hanke toteutettiin 1.1.-31.12.2023 aikana.

Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täältä. 

Bussiloikka kouluun! -yhteistyö

Bussiloikka kouluun! -yhteistyö

Bussiloikka kouluun! on joukkoliikennekasvatukseen keskittyvä oppitunti. Eppuluokkalaisille kohdennetun draamallisen oppitunnin tarjoaa Jyväskylän seudun joukkoliikenne ja sen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry.

Oppitunnin aikana tutustutaan siihen, miten linja-autossa toimitaan, käyttäydytään ja miten sillä matkustetaan paikasta toiseen. Ohessa käsitellään myös joukkoliikenteen käyttöä tukevia kestävän liikkumisen muotoja sekä puhutaan liikenteen päästöistä. Esitys kiertää Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan peruskouluissa ja tavoittaa vuosittain noin 2000 eppua. Bussiloikka on vieraillut kouluilla vuodesta 2014 alkaen.

Fiksut arkimatkat -hanke

Fiksut arkimatkat -hanke

Fiksut arkimatkat -hankkeen painopisteinä ovat kestävät työmatkat ja vapaa-ajan matkat. Hankkeessa edistetään kestävää liikkumista yhteistyössä kahden jyväskyläläisen organisaation eli Kauppakeskus Sepän ja jalkapalloseura FC Vaajakosken kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän liikkumisen eri vaihtoehdoista ja merkityksestä, vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin kestävän liikkumisen edistämiseksi sekä tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja luoda uusia pysyviä kestävän liikkumisen toimintatapoja.

Hanke saa rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Kestävät valinnat, fiksut arkimatkat -hanke

Kestävät valinnat, fiksut arkimatkat -hanke

Hankkeessa keskityttiin kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen sekä matkaketjujen vahvistamiseen. Suunnittelimme ja toteutimme kaupungin pyöräliityntäpysäkkien markkinointikampanjan ja edistimme kestävää työmatkaliikkumista yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa mm. kestävän liikkumisen kokeilutoiminnan kautta.

Hanke toteutettiin vuonna 2022  ja se sai rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.

Pyöräile kylille -hanke

Pyöräile kylille -hanke

Pyöräile kylille -hankkeen tavoitteena oli edistää lähiseudun pyörämatkailua Laukaan ja Pohjois-Päijänteen alueella ja lisätä kyliin suuntautuvaa lähimatkailua. Hankkeessa kartoitettiin tavalliselle lähimatkailijalle soveltuvia pyöräilyreittejä, laadittiin matkailua tukeva reittiesite ja digipohjainen kartta ja järjestettiin kohderyhmälle työpajoja ja infotilaisuuksia, joiden avulla lisättiin tietoisuutta pyörämatkailusta, pyöräilyn turvallisuudesta, paikallisista historiaan, kulttuuriin ja luontoon liittyvistä maaseutumatkailun kehittämismahdollisuuksista.

Hanke toteutettiin 1.4.2021-31.12.2022 välisenä aikana ja se sai maaseuturahaston tukea Leader Jyväsriiheltä.

Viisaasti liikkeellä -hanke

Viisaasti liikkeellä -hanke

Viisaasti liikkeellä -hankkeessa keskityttiin etenkin kävelyn edistämiseen. Hankkeessa kannustettiin asukkaita kulkemaan jalan lyhyet, alle kolmen kilometrin matkat. Hankkeen aikana pilotoitiin kävelyyn kannustava kampanja Köhniö-Kypärämäki -asuinalueelle. Lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä Liikkujan apteekkien kanssa luomalla kävelyyn kannustava palvelukonsepti osaksi apteekkien palvelutarjontaa.

Hanke toteutettiin vuonna 2021 ja se sai rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.