Fiksut arkimatkat 2023

Fiksut arkimatkat 2023

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry toteutti vuonna 2023 Fiksut arkimatkat -hankkeen Kauppakeskus Sepässä ja jalkapalloseura FCV:ssä Jyväskylässä. Hankkeen tavoitteena oli pienentää työ- ja vapaa-ajan matkoilla syntyvää hiilijalanjälkeä ja lisätä tietoisuutta kestävän liikkumisen eri vaihtoehdoista ja merkityksestä. Hankkeella haluttiin myös vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin kestävän liikkumisen edistämiseksi sekä tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia kestävän liikkumisen vaihtoehtoja. Tavoitteena oli myös luoda uusia pysyviä kestävän liikkumisen toimintatapoja.

Fiksut arkimatkat- hanke oli osa Kuljetaan kestävästi Keski-Suomessa -hanketta. Se sai rahoitusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hanke toteutettiin 1.1.-31.12.2023 aikana.

Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täältä. 

Fiksut arkimatkat -hanke

Fiksut arkimatkat -hanke

Fiksut arkimatkat -hankkeen painopisteinä ovat kestävät työmatkat ja vapaa-ajan matkat. Hankkeessa edistetään kestävää liikkumista yhteistyössä kahden jyväskyläläisen organisaation eli Kauppakeskus Sepän ja jalkapalloseura FC Vaajakosken kanssa.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän liikkumisen eri vaihtoehdoista ja merkityksestä, vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin kestävän liikkumisen edistämiseksi sekä tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja luoda uusia pysyviä kestävän liikkumisen toimintatapoja.

Hanke saa rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista. Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Pyörät pyörimään -kiertävä polkupyörien huoltokiertue

Pyörät pyörimään -kiertävä polkupyörien huoltokiertue

Kiertävä pyöränhuoltokiertue toteutettiin kolmessa Jyväskylän Vuokra-asunnot JVA Oy:n taloyhtiössä. Ammattitaitoiset polkupyöränkorjaajat kiersivät taloyhtiöiden pyörävarastosta toiseen ja huolsivat asukkaiden pyörät paikan päällä ilman, että kenenkään tarvitsi kuljettaa rikkinäistä pyörää minnekään. Kokeilun tarkoituksena oli testata, olisiko tällainen asukkaiden luokse tuleva palvelu toimiva ja lisäisikö se pyörien käyttöä. Moni kokeiluun osallistunut asukas kertoi, että pyörä oli ollut epäkunnossa jo pidempään, mutta asukkaalla ei ollut ollut mahdollisuutta viedä sitä huoltoon esimerkiksi autottomuuden tai pitkän välimatkan takia. Tällainen asukkaan luo tuotu pyörähuoltopalvelu vastasi siis todelliseen tarpeeseen. Huoltopajojen jälkeen tehdyn kyselyn perusteella 74 % vastaajista arveli pyöräilevänsä enemmän nyt, kun pyörä on huollettu.

Kokeilu toteutettiin osana Jyväskylän kaupungin Circwaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta vuonna 2023.

Kestävät valinnat, fiksut arkimatkat -hanke

Kestävät valinnat, fiksut arkimatkat -hanke

Hankkeessa keskityttiin kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen sekä matkaketjujen vahvistamiseen. Suunnittelimme ja toteutimme kaupungin pyöräliityntäpysäkkien markkinointikampanjan ja edistimme kestävää työmatkaliikkumista yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa mm. kestävän liikkumisen kokeilutoiminnan kautta.

Hanke toteutettiin vuonna 2022  ja se sai rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.

Pyöräile kylille -hanke

Pyöräile kylille -hanke

Pyöräile kylille -hankkeen tavoitteena oli edistää lähiseudun pyörämatkailua Laukaan ja Pohjois-Päijänteen alueella ja lisätä kyliin suuntautuvaa lähimatkailua. Hankkeessa kartoitettiin tavalliselle lähimatkailijalle soveltuvia pyöräilyreittejä, laadittiin matkailua tukeva reittiesite ja digipohjainen kartta ja järjestettiin kohderyhmälle työpajoja ja infotilaisuuksia, joiden avulla lisättiin tietoisuutta pyörämatkailusta, pyöräilyn turvallisuudesta, paikallisista historiaan, kulttuuriin ja luontoon liittyvistä maaseutumatkailun kehittämismahdollisuuksista.

Hanke toteutettiin 1.4.2021-31.12.2022 välisenä aikana ja se sai maaseuturahaston tukea Leader Jyväsriiheltä.

Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke

Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke

Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen ratkaisuista erityisesti nuorten parissa. Tavoitteena oli myös kouluttaa nuoria asian eteen toimijoiksi omalla alueellaan, yhdistää nuorten ja päättäjien ajatukset ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa ja tuottaa materiaalia ja toimenpide-ehdotuksia päätöksentekijöille vietäväksi. Hankkeen kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset yläkouluikäiset nuoret ja lukiolaiset. Hanke toteutettiin yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa. Hankkeen kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset yläkouluikäiset nuoret ja lukiolaiset.

Hankkeessa tuotettiin Ilmastopaketti oppituntisisällöksi yläkouluille ja toisen asteen opetukseen. Lisää Ilmastotiimin toiminnasta ja nuorten ilmastoagenteista löydät Nuorten Suomi ry:n sivuilta.

Hanke sai rahoituksensa Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankerahoista. Hanke toteutettiin vuosina 2020-2021.