Fiksut arkimatkat 2023

Fiksut arkimatkat 2023

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry toteutti vuonna 2023 Fiksut arkimatkat -hankkeen Kauppakeskus Sepässä ja jalkapalloseura FCV:ssä Jyväskylässä. Hankkeen tavoitteena oli pienentää työ- ja vapaa-ajan matkoilla syntyvää hiilijalanjälkeä ja lisätä tietoisuutta kestävän liikkumisen eri vaihtoehdoista ja merkityksestä. Hankkeella haluttiin myös vaikuttaa asenteisiin ja toimintatapoihin kestävän liikkumisen edistämiseksi sekä tarjota matalan kynnyksen mahdollisuuksia päästä kokeilemaan erilaisia kestävän liikkumisen vaihtoehtoja. Tavoitteena oli myös luoda uusia pysyviä kestävän liikkumisen toimintatapoja.

Fiksut arkimatkat- hanke oli osa Kuljetaan kestävästi Keski-Suomessa -hanketta. Se sai rahoitusta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Hanke toteutettiin 1.1.-31.12.2023 aikana.

Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täältä. 

Koulujen siivoustalkoot yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa

Koulujen siivoustalkoot yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa

Jyväskylän kaupunki järjestää keväisin kaikille Jyväskylän kouluille perinteisen siivoutalkootapahtuman. Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry on koordinoinut tapahtuman järjestämistä usean vuoden ajan. Mustankorkea Oy tukee talkoita ottamalla kerätyt roskat maksutta vastaan. Tempauksen tarkoituksena on kerätä talkoovoimin lumen alta paljastuneet roskat julkisilta alueilta, kuten puistoista, lähimetsistä, rannoilta ja muilta virkistysalueilta. Talkoilla halutaan innostaa ja kannustaa kouluja huolehtimaan oman koulun ympäristön siisteydestä.

Asuinalueiden siivoustalkoot yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa

Asuinalueiden siivoustalkoot yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa

Asuinalueiden siivoustalkoot on Jyväskylän kaupungin perinteinen siivoustapahtuma, jota se organisoi yhteistyössä Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n kanssa. Mustankorkea Oy tukee talkoita ottamalla kerätyt roskat maksutta vastaan. Jokakeväisen tempauksen tarkoituksena on kerätä talkoovoimin lumen alta paljastuneet roskat julkisilta alueilta, kuten puistoista, lähimetsistä, rannoilta ja muilta virkistysalueilta. Puhtaassa lähiluonnossa ja siistissä ympäristössä on viihtyisämpää ja turvallisempaa liikkua.

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen -hanke

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen -hanke

Hankkeen avulla haluttiin elvyttää hiipumassa oleva ympäristön siivoustalkoiden perinne, sillä ympäristön siivouspäivä on mitä parhainta käytännön ympäristökasvatusta. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla siivouspäiviä voidaan järjestää kouluissa turvallisesti ja helposti, sekä edistää toimintamallin käyttöönottoa aktiivisen tiedottamisen avulla. Hanke käynnistyi syksyllä 2008. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö.

ASKELMA-hanke

ASKELMA-hanke

ASKELMA -hankkeen tavoitteena oli aktivoida asukkaita edistämään kestävää kehitystä asukaslähtöisesti ja kehittää asukasyhteistyö seudullisesti aktiiviseksi toiminnaksi. Hankkeen aikana järjestettiin useita yhteisiä tilaisuuksia, joissa ideoitiin uusia keinoja saada asukkaita mukaan yhteistoimintaan. Tavoitteena oli myös edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Hankkeen tuotoksena valmistui asukkaan kestävän kehityksen käsikirja “Kestävän kehityksen jäljillä”. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2004 – 28.2.2006. Hankkeen rahoitti JyväsRiihi ry.