Kodin lajitteluastiat kuntoon -kokeilu

01.08.20 | #Kestävä asuminen, #Kierrätys

Lajitteluastiakokeilu toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Kokeilun aikana testattiin, miten keittiön lajitteluastioiden päivittäminen asianmukaisiksi sekä asukkaille annettava jäteneuvonta vaikuttavat jätteiden lajitteluun ja syntyvän sekajätteen määrään taloyhtiössä. Kaiken kaikkiaan lajitteluastiakokeilu onnistui hyvin. Kokeilun tulokset antoivat viitteitä siitä, että asuntojen asianmukaiset lajitteluastiat ja jäteneuvonta edistävät asukkaiden lajitteluhalukkuutta. Jätteiden lajittelu tulisikin huomioida jo asuntojen rakennus- tai remontointivaiheessa ja suunnitella sitä varten toimivat ratkaisut. Lisäksi riittävän selkeä ja kattava lajitteluohjeistus on tärkeää lajittelun onnistumisen kannalta.

Kokeilu toteutettiin vuonna 2020 osana Jyväskylän kaupungin Circwaste -hanketta.