Zero waste -työpajat

Zero waste -työpajat

Jyväskylän kaupungin Zerowaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeessa järjestettiin erilaisia Jätteetön Jyväskylä -teemaan liittyviä työpajoja, tapahtumia sekä infokampanjoita. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan ideana oli jakaa tietoa siitä, miten jokainen voi vähentää arjessaan syntyvää jätettä ja sillä tavoin vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan aikana toteutettiin käytännöllisiä työpajoja, joissa pääsee konkreettisesti oppimaan, miten arjessa voi ehkäistä jätteen syntyä. Kampanjoinnissa oli mukana myös paikallisia yrityksiä. Asukkaat pääsivät tutustumaan kaupungin eri ympäristövastuullisiin palveluihin, jotka ovat jätteettömämmän ja kestävämmän elämäntavan tukena. Kampanja oli osa Jyväskylän kaupugin Circwaste -käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta ja se toteutettiinn yhteistyössä Muotoilutoimisto 2Loopsin kanssa.

Työapajat toteutettiin kesällä 2023.

Joka kodin ilmastoteot Jyväskylässä –kokeilu

Joka kodin ilmastoteot Jyväskylässä –kokeilu

Syksyllä 2020 JAPA toteutti Joka kodin ilmastoteot Jyväskylässä –kokeilun, jossa koottiin yhteen ihmisen kokoisia ja arkeen sopivia kestävän elämäntavan ratkaisuja ja palveluita Jyväskylässä. Kokeilu toteutettiin somesarjana ja se tarjosi asukkaille vinkkejä kestävään elämäntapaan. Sarja jaoteltiin kotitalouksissa syntyvän hiilijalanjäljen mukaisesti liikkumiseen, asumiseen, ruokaan ja muuhun kulutukseen. Sarjassa käsiteltiin kutakin teemaa aina viikon ajan ja nostettiin esiin aiheeseen liittyviä jyväskyläläisiä palveluita. Sarja pyöri JAPAn Facebookissa ja Instagramissa loka-marraskuussa. Somesarjan lisäksi kokeilussa koostettiin kestävän elämäntavan teemoja käsittelevä nettisivusto Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Siivouspäivä 2.0 -kokeilu

Siivouspäivä 2.0 -kokeilu

Siivouspäivä 2.0 -kokeilussa testattiin keskitettyä myymättömien tavaroiden lahjoituspalvelua kirpputoritapahtumien yhteydessä. Palvelua hyödyntämällä kirpputorimyyjiltä säästyi aikaa ja vaivaa myymättömien tavaroiden käsittelyssä. Kokeilu toteutettiin 2018 yhteistyössä Sovatek-säätiön kanssa.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Liikkuva korjauspaja -kokeilu

Liikkuva korjauspaja -kokeilu

Vuonna 2018 toteutetussa Liikkuva korjauspaja -kokeilussa testattiin, olisiko asiakkaan luo tulevalle vaatteiden korjausompelupalvelulle kysyntää. Kokeilun ideana oli madaltaa kynnystä vaatteiden korjauttamiseen tuomalla korjauspalvelu esimerkiksi työpaikalle tai päiväkotiin. Kokeilun aikana asukkaita kannustettiin korjaamaan tai korjauttamaan vaatteitaan ja lisäämään niiden käyttöikää ja siten vähentämään sekajätteen määrää. Lisäksi kokeilun aikana koottiin ja jaettiin tietoa erilaisista korjauspalveluista, tekstiilinkierrätyksestä ja tekstiilijätteestä.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

ASKELMA-hanke

ASKELMA-hanke

ASKELMA -hankkeen tavoitteena oli aktivoida asukkaita edistämään kestävää kehitystä asukaslähtöisesti ja kehittää asukasyhteistyö seudullisesti aktiiviseksi toiminnaksi. Hankkeen aikana järjestettiin useita yhteisiä tilaisuuksia, joissa ideoitiin uusia keinoja saada asukkaita mukaan yhteistoimintaan. Tavoitteena oli myös edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Hankkeen tuotoksena valmistui asukkaan kestävän kehityksen käsikirja “Kestävän kehityksen jäljillä”. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2004 – 28.2.2006. Hankkeen rahoitti JyväsRiihi ry.