KYKY ja KETO

KYKY ja KETO

JAPA toimii aktiivisesti KYKY- ja KETO-ryhmissä.

KYKY-ryhmä

KYKY eli Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmän tarkoituksena on ohjata, koordinoida ja kehittää ympäristökasvatusta ja -valistusta Keski-Suomessa. Ryhmä toimii tärkeänä tiedonvaihdon areenana ja yhteistyön solmukohtana. Vuodesta 2006 asti toiminut ryhmä järjestää mm. ympäristökasvatuspäiviä ja jakaa joka toinen vuosi jaettavan maakunnallisen Kolkutin-ympäristökasvatuspalkinnon. Keskustelua käydään Facebookissa.

Ryhmään on nimetty noin 40 jäsentä erityyppisistä organisaatioista eri puolilta maakuntaa. Ryhmä ottaa mieluusti vastaan toiveita ja kehittämisehdotuksia. Mikäli haluat mukaan toimintaan, otathan yhteyttä!

KETO-ryhmä

KETO eli Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusverkoston tehtävänä on edistää kestävän elämäntavan kasvatusta Keski-Suomen alueella. KETO-verkosto toimii koulujen, oppilaitosten ja muiden ympäristökasvatusta tarjoavien tahojen tukena kasvatustyössä. KETO-verkoston jäsenet toimivat myös KYKY-ryhmän puheenjohtajina vuorollaan.

Verkostoon kuuluvat: JAPA ry, Keski-Suomen museo, Jyväskylän luontokoulu, POKE, Jyväskylän yliopiston tiedemuseo/Keski-Suomen luontomuseo. Verkoston toimijat ovat apunasi kestävän elämäntavan kasvatustyössä!

Lue lisää yhteistyöverkostoista Kestävä elämäntapa Keski-Suomessa –sivustolta!

Vihreä lippu

Vihreä lippu

JAPA ry toimii Vihreä lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä Jyväskylän seudulla. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma, joka tarjoaa välineet pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan ympäristötyöhön.

Vihreä lippu -ohjelman alueelliset edistäjät ovat ympäristökasvatuksen asiantuntijoita, jotka tarjoavat Vihreä lippu -ohjelman osallistujille tukea oman toimintansa puitteissa. Edistäjät järjestävät Vihreän lipun startti- ja teemakoulutustilaisuuksia sekä antavat neuvontaa ohjelmasta kiinnostuneille ja jo mukana oleville. JAPA ry:n lisäksi Jyväskylässä tukea tarjoaa Jyväskylän luontokoulu.

Lue lisää: Vihreä lippu -ohjelma