Kestävää kehitystä vuodesta 2001

JYVÄSKYLÄN KESTÄVÄ KEHITYS JAPA RY

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n toiminta-ajatuksena on edistää kestävää elämäntapaa ja hyvää arkea asukaslähtöisesti. Kestävä elämäntapa ja hyvä arki merkitsevät meille muun muassa tasapainoa luonnon kanssa, vastuuta ympäristöstä sekä tasa-arvoista elämää. Edistämme kestävää kehitystä toteuttamalla vuosittain erilaisia hankkeita, kampanjoita ja tapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toimintamme kohdistuu pääosin Jyväskylän, mutta myös koko Keski-Suomen alueelle.

Strategiamme 2022-2026 mukaan panostamme erityisesti kestävän arjen taitoihin ja vapaaehtoistoimintaan. Tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten kestävää elämäntapaa tukevien koulutusten kehittämistä ja hanketoiminnan edistämistä. Lisäksi kehitämme yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan eri muotoja.

Yhdistyksemme toiminta on avointa kaikille.

Missio

Tavoitteenamme on saada kestävä elämäntapa osaksi asukkaiden arkea.

Visio

Kestävä arki kuuluu kaikille.

Arvot

  • Kestävä elämäntapa merkitsee meille ekologisuutta ja eettisyyttä, tasapainoa luonnon kanssa ja vastuuta ympäristöstä
  • Asukaslähtöisyys tarkoittaa, että teemme työtämme yhteistyössä asukkaiden kanssa, asukkaille.
  • Rohkeus merkitsee, että haluamme olla luovia ja rohkeita edelläkävijöitä.
  • Hyvinvointi on iloa ja yhteistyötä niin työssämme kuin työyhteisössämmekin.
  • Inhimillisyys merkitsee meille tasa-arvoa, luottamusta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Hallitus

Vuoden 2024 hallitus:

Tarja Hyötyläinen, puheenjohtaja tarja.hyotylainen(at)poke.fi
Marika Ristonmaa
Pirjo Jämsen-Ahonen
Johanna Koskiaho
Outi Manninen
Ellen Tuikkanen
Päivi Kosunen
Paula Hokkanen

Katso henkilökunnan yhteystiedot!

Toiminta­kertomukset

Tutustu edellisvuosien hankkeisiin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan!

h

Toimintakertomus 2022

h

Toimintakertomus 2021

h

Toimintakertomus 2020

h

Toimintakertomus 2019

h

Toimintakertomus 2018

h

Toimintakertomus 2017

JAPA:n tarina

Vuonna 1992 Rio de Janeirossa pidettiin ennennäkemättömän laaja YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssi, nk. Earth Summit. Täällä YK yritti saada maailman valtioiden hallituksia näkemään taloudellisen kehityksen uudella tavalla ja löytämään tavan pysäyttää korvaamattomien luonnonresurssien tuhoamisen ja planeetan saastuttamisen.

Kokouksessa korostettiin sitä, että vain asenteidemme ja käytöksemme muuttaminen voi auttaa meitä saavuttamaan ne muutokset, jotka ovat tarpeen.

Rion kokous johti Agenda 21:n hyväksymiseen. Agenda 21 oli laaja-alainen toimintasuunnitelma, jonka päämääränä on maailmanlaajuinen kestävä kehitys. Rion kokous suositteli kaikille maailman kunnille myös omaa paikallisagendaa, jolla tarkoitettiin paikallistason toimintaohjelmaa kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Jyväskylän seudulla suositusta noudatettiin ja alettiin toteuttaa paikallisagendatoimintaa. Agendatyö käynnistettiin Rion hengessä vuonna 1998 seitsemän Jyväskylän seudun kunnan yhteisenä Keke Jyvänen –hankkeena. Muutaman vuoden toiminnan jälkeen päätettiin Jyväskylässä perustaa tätä paikallisagendaa varten uusi yhdistys. Näin sai alkunsa vuonna 2001 Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda JAPA ry.

JAPA:n toiminta on ollut vuosien varrella varsin monimuotoista ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Olemme torjuneet vieraslajeja ja nyhtäneet pujoa. Olemme kannustaneet ihmisiä liikkumaan kestävästi. Rohkaisimme tekemään etätyötä jo kauan ennen koronavuosia ja perustimme Suomen, ehkä jopa maailman, ensimmäisen lastipyörälainaamon. Organisoimme siivoustalkoita, olemme toimineet Anssu-peikkona ja opastamme lajittelemaan jätteet oikein. Olemme perustaneet lähiruokapiirejä sekä auttaneet nuoria ilmastoahdistuksen kanssa ja kannustaneet heitä kiertotalousyrittäjyyden pariin.

Kestävä kehitys on meille oivalluksia, ratkaisuja, rohkaisua ja arkivalintoja. Mutta ennen kaikkea tavallista hyvää arkea.