Kestävät valinnat, fiksut arkimatkat -hanke

09.06.22 | #Ilmasto, #Kestävä liikkuminen

Hankkeessa keskityttiin kestävän työmatkaliikkumisen edistämiseen sekä matkaketjujen vahvistamiseen. Suunnittelimme ja toteutimme kaupungin pyöräliityntäpysäkkien markkinointikampanjan ja edistimme kestävää työmatkaliikkumista yhteistyössä Jyväskylän seurakunnan kanssa mm. kestävän liikkumisen kokeilutoiminnan kautta.

Hanke toteutettiin vuonna 2022  ja se sai rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.