Pyöräile kylille -hanke

09.06.22 | #Ilmasto, #Kestävä liikkuminen

Pyöräile kylille -hankkeen tavoitteena oli edistää lähiseudun pyörämatkailua Laukaan ja Pohjois-Päijänteen alueella ja lisätä kyliin suuntautuvaa lähimatkailua. Hankkeessa kartoitettiin tavalliselle lähimatkailijalle soveltuvia pyöräilyreittejä, laadittiin matkailua tukeva reittiesite ja digipohjainen kartta ja järjestettiin kohderyhmälle työpajoja ja infotilaisuuksia, joiden avulla lisättiin tietoisuutta pyörämatkailusta, pyöräilyn turvallisuudesta, paikallisista historiaan, kulttuuriin ja luontoon liittyvistä maaseutumatkailun kehittämismahdollisuuksista.

Hanke toteutettiin 1.4.2021-31.12.2022 välisenä aikana ja se sai maaseuturahaston tukea Leader Jyväsriiheltä.