Astetta Coolimpi Ilmasto -hanke

01.08.21 | #Ilmasto

Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen ratkaisuista erityisesti nuorten parissa. Tavoitteena oli myös kouluttaa nuoria asian eteen toimijoiksi omalla alueellaan, yhdistää nuorten ja päättäjien ajatukset ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa ja tuottaa materiaalia ja toimenpide-ehdotuksia päätöksentekijöille vietäväksi. Hankkeen kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset yläkouluikäiset nuoret ja lukiolaiset. Hanke toteutettiin yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa. Hankkeen kohderyhmänä olivat keskisuomalaiset yläkouluikäiset nuoret ja lukiolaiset.

Hankkeessa tuotettiin Ilmastopaketti oppituntisisällöksi yläkouluille ja toisen asteen opetukseen. Lisää Ilmastotiimin toiminnasta ja nuorten ilmastoagenteista löydät Nuorten Suomi ry:n sivuilta.

Hanke sai rahoituksensa Ympäristöministeriön ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankerahoista. Hanke toteutettiin vuosina 2020-2021.