Muovipakkauksen lajittelu terveydenhuollossa -kokeilu

01.08.21 | #Kierrätys, #Kiertotalous

Muovipakkausten lajittelu terveydenhuollossa -kokeilussa kartoitettiin, millaista muovipakkausjätettä terveydenhuollossa syntyy, missä sitä syntyy ja miten lajittelu kannattaa järjestää, jotta se olisi mahdollisimman vaivatonta. Kokeilun lopputuloksena kokeiluprosessi tiivistettiin toimintamalliksi, joka on sovellettavissa minkä tahansa organisaation käyttöön. Toimintamalli sisältää kuusi askelta, joita seuraamalla muovipakkausten tai minkä tahansa jätteen lajittelu on helppo järjestää työpaikalla. Kokeilun aikana testattiin myös palvelumuotoilua, jonka avulla voidaan hahmottaa ja kiteyttää erilaisia prosesseja selkeiksi konsepteiksi, kuten tässä toteutetuksi toimintamalliksi.

Kokeilu toteutettiin Palokan hammashoitolassa syksyllä 2021 osana Jyväskylän kaupungin Circwaste-hanketta.