Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen -hanke

01.08.08 | #Kierrätys, #Ympäristö

Hankkeen avulla haluttiin elvyttää hiipumassa oleva ympäristön siivoustalkoiden perinne, sillä ympäristön siivouspäivä on mitä parhainta käytännön ympäristökasvatusta. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla siivouspäiviä voidaan järjestää kouluissa turvallisesti ja helposti, sekä edistää toimintamallin käyttöönottoa aktiivisen tiedottamisen avulla. Hanke käynnistyi syksyllä 2008. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö.