Viisaasti liikkeellä -hanke

09.06.21 | #Ilmasto, #Kestävä liikkuminen

Viisaasti liikkeellä -hankkeessa keskityttiin etenkin kävelyn edistämiseen. Hankkeessa kannustettiin asukkaita kulkemaan jalan lyhyet, alle kolmen kilometrin matkat. Hankkeen aikana pilotoitiin kävelyyn kannustava kampanja Köhniö-Kypärämäki -asuinalueelle. Lisäksi hankkeessa tehtiin yhteistyötä Liikkujan apteekkien kanssa luomalla kävelyyn kannustava palvelukonsepti osaksi apteekkien palvelutarjontaa.

Hanke toteutettiin vuonna 2021 ja se sai rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.