Zero waste -työpajat

Zero waste -työpajat

Jyväskylän kaupungin Zerowaste käyttäjälähtöiset kokeilut -hankkeessa järjestettiin erilaisia Jätteetön Jyväskylä -teemaan liittyviä työpajoja, tapahtumia sekä infokampanjoita. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan ideana oli jakaa tietoa siitä, miten jokainen voi vähentää arjessaan syntyvää jätettä ja sillä tavoin vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Jätteetön Jyväskylä -kampanjan aikana toteutettiin käytännöllisiä työpajoja, joissa pääsee konkreettisesti oppimaan, miten arjessa voi ehkäistä jätteen syntyä. Kampanjoinnissa oli mukana myös paikallisia yrityksiä. Asukkaat pääsivät tutustumaan kaupungin eri ympäristövastuullisiin palveluihin, jotka ovat jätteettömämmän ja kestävämmän elämäntavan tukena. Kampanja oli osa Jyväskylän kaupugin Circwaste -käyttäjälähtöiset kokeilut -hanketta ja se toteutettiinn yhteistyössä Muotoilutoimisto 2Loopsin kanssa.

Työapajat toteutettiin kesällä 2023.

Älli ja Into -eskarikiertue yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Älli ja Into -eskarikiertue yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Älli ja Into -eskarikiertue on esikoululaisille suunnattu draamallinen kierrätysvalmennus. Kiertue kiertää kaikki Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien esikoulut. Tutkija Into ja Älli-robotti opastavat lapsia lajitteluun ja kierrättämiseen draamallisin keinoin. Vuosittain lähes 1800 eskarilaista opettelee kierrättämään koodaamalla Älli-robottia. Kiertueen tarjoaa Mustankorkea Oy ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry.

Kierrätysvalmennus yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Kierrätysvalmennus yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa

Kierrätysvalmennus on jäteneuvonnan ja ympäristökasvatuksen työtä jätteiden vähentämiseksi ja niiden hyödyntämiseksi. Olemme antaneet asiantuntevaa neuvontaa lajittelussa ja kierrättämisessä eri kohderyhmille niin päiväkodeissa, kouluissa, asukasilloissa kuin tapahtumissakin. Kierrätysvalmennuksen tarjoaa Mustankorkea Oy ja sen käytännön toteutuksesta vastaa JAPA.

Vieraslajien torjunta Jyväskylässä

Vieraslajien torjunta Jyväskylässä

Vieraslajit ovat levinneet Suomen luontoon ihmisen toimien seurauksena. Pahimmillaan ne syrjäyttävät tieltään paikallisia alkuperäislajeja aiheuttaen haittoja paitsi luonnolle ja sen virkistyskäytölle, myös terveydelle ja maisemalle. Usein ne ovat myös erittäin sitkeitä ja vaikeasti torjuttavia.

Kaupunki torjuu kesäisin vieraslajeja omistamiltaan maa-alueilta paitsi kaupungin omana työnä myös yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Voit ilmoittaa vieraslajihavaintosi Jyväskylän kaupungille tästä linkistä löytyvän sivun ilmoituslomakkeiden kautta. Samalta sivulta löydät myös lisätietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta Jyväskylässä.

 

Hyönteishotellityöpajat

Hyönteishotellityöpajat

Olemme toteuttaneet useita hyönteishotellityöpajoja. Pölyttäjähyönteisille tarjottavien kotien arkkitehtuuri on vaihdellut ja niitä on ollut toteuttamassa eri-ikäiset rakentajat useissa eri työpajoissa.  Hyönteishotellien suunnittelussa ja toteutuksessa otamme erityisesti huomioon sen, että hotellit ovat suomalaisille hyönteisille sopivia ja muutenkin kestävällä toteutettuja. Niinpä niissä on hyödynnetty mm. suomalaista järviruokoa ja kierrätysmateriaaleja. Työpajat ovat osallistavaa toimintaa ja konkreettiseen toimintaan osallistuminen auttaa myös käsittelemään erilaisia ympäristötunteita.