Hyönteishotellityöpajat

04.07.23 | #Luonnon monimuotoisuus

Olemme toteuttaneet useita hyönteishotellityöpajoja. Pölyttäjähyönteisille tarjottavien kotien arkkitehtuuri on vaihdellut ja niitä on ollut toteuttamassa eri-ikäiset rakentajat useissa eri työpajoissa.  Hyönteishotellien suunnittelussa ja toteutuksessa otamme erityisesti huomioon sen, että hotellit ovat suomalaisille hyönteisille sopivia ja muutenkin kestävällä toteutettuja. Niinpä niissä on hyödynnetty mm. suomalaista järviruokoa ja kierrätysmateriaaleja. Työpajat ovat osallistavaa toimintaa ja konkreettiseen toimintaan osallistuminen auttaa myös käsittelemään erilaisia ympäristötunteita.