Vieraslajien torjunta yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa

04.07.23 | #Luonnon monimuotoisuus

Vieraslajit ovat levinneet Suomen luontoon ihmisen toimien seurauksena. Pahimmillaan ne syrjäyttävät tieltään paikallisia alkuperäislajeja aiheuttaen haittoja paitsi luonnolle ja sen virkistyskäytölle, myös terveydelle ja maisemalle. Usein ne ovat myös erittäin sitkeitä ja vaikeasti torjuttavia.

JAPA on tehnyt yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa vieraslajien torjunnassa. Kaupunki torjuu kesäisin vieraslajeja omistamiltaan maa-alueilta paitsi kaupungin omana työnä myös yhteistyössä asukkaiden kanssa. Yhteistyötä vieraslajien torjumiseksi on tehty yli 15 vuoden ajan.