Vieraslajien torjunta Jyväskylässä

04.07.23 | #Luonnon monimuotoisuus

Vieraslajit ovat levinneet Suomen luontoon ihmisen toimien seurauksena. Pahimmillaan ne syrjäyttävät tieltään paikallisia alkuperäislajeja aiheuttaen haittoja paitsi luonnolle ja sen virkistyskäytölle, myös terveydelle ja maisemalle. Usein ne ovat myös erittäin sitkeitä ja vaikeasti torjuttavia.

Kaupunki torjuu kesäisin vieraslajeja omistamiltaan maa-alueilta paitsi kaupungin omana työnä myös yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Voit ilmoittaa vieraslajihavaintosi Jyväskylän kaupungille tästä linkistä löytyvän sivun ilmoituslomakkeiden kautta. Samalta sivulta löydät myös lisätietoa vieraslajeista ja niiden torjunnasta Jyväskylässä.