Siivouspäivä 2.0 -kokeilu

Siivouspäivä 2.0 -kokeilu

Siivouspäivä 2.0 -kokeilussa testattiin keskitettyä myymättömien tavaroiden lahjoituspalvelua kirpputoritapahtumien yhteydessä. Palvelua hyödyntämällä kirpputorimyyjiltä säästyi aikaa ja vaivaa myymättömien tavaroiden käsittelyssä. Kokeilu toteutettiin 2018 yhteistyössä Sovatek-säätiön kanssa.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Puutarhajäte mullaksi -kokeilu

Puutarhajäte mullaksi -kokeilu

Puutarhajäte mullaksi -kokeilussa testattiin keskitettyä puutarhajätteen keräystä ja mullan tuontia omakotitaloalueella kerrostaloyhtiöiden tapaan. Lisäksi pilottialueella järjestettiin kompostointiluento sekä kysely, jolla selvitettiin asukkaiden kokemuksia kokeilusta ja tarvetta kokeilun palveluille jatkossa. Kokeilu toteutettiin keväällä 2018 yhteistyössä Mustankorkea Oy:n, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry:n ja Kuljetusliike Anssi Antikainen Oy:n kanssa.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

Liikkuva korjauspaja -kokeilu

Liikkuva korjauspaja -kokeilu

Vuonna 2018 toteutetussa Liikkuva korjauspaja -kokeilussa testattiin, olisiko asiakkaan luo tulevalle vaatteiden korjausompelupalvelulle kysyntää. Kokeilun ideana oli madaltaa kynnystä vaatteiden korjauttamiseen tuomalla korjauspalvelu esimerkiksi työpaikalle tai päiväkotiin. Kokeilun aikana asukkaita kannustettiin korjaamaan tai korjauttamaan vaatteitaan ja lisäämään niiden käyttöikää ja siten vähentämään sekajätteen määrää. Lisäksi kokeilun aikana koottiin ja jaettiin tietoa erilaisista korjauspalveluista, tekstiilinkierrätyksestä ja tekstiilijätteestä.

Kokeilu oli osa Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta.

KYKY ja KETO

KYKY ja KETO

JAPA toimii aktiivisesti KYKY- ja KETO-ryhmissä.

KYKY-ryhmä

KYKY eli Keski-Suomen kestävän elämäntavan yhteistyöryhmän tarkoituksena on ohjata, koordinoida ja kehittää ympäristökasvatusta ja -valistusta Keski-Suomessa. Ryhmä toimii tärkeänä tiedonvaihdon areenana ja yhteistyön solmukohtana. Vuodesta 2006 asti toiminut ryhmä järjestää mm. ympäristökasvatuspäiviä ja jakaa joka toinen vuosi jaettavan maakunnallisen Kolkutin-ympäristökasvatuspalkinnon. Keskustelua käydään Facebookissa.

Ryhmään on nimetty noin 40 jäsentä erityyppisistä organisaatioista eri puolilta maakuntaa. Ryhmä ottaa mieluusti vastaan toiveita ja kehittämisehdotuksia. Mikäli haluat mukaan toimintaan, otathan yhteyttä!

KETO-ryhmä

KETO eli Keski-Suomen ympäristökasvatuksen kehittämiskeskusverkoston tehtävänä on edistää kestävän elämäntavan kasvatusta Keski-Suomen alueella. KETO-verkosto toimii koulujen, oppilaitosten ja muiden ympäristökasvatusta tarjoavien tahojen tukena kasvatustyössä. KETO-verkoston jäsenet toimivat myös KYKY-ryhmän puheenjohtajina vuorollaan.

Verkostoon kuuluvat: JAPA ry, Keski-Suomen museo, Jyväskylän luontokoulu, POKE, Jyväskylän yliopiston tiedemuseo/Keski-Suomen luontomuseo. Verkoston toimijat ovat apunasi kestävän elämäntavan kasvatustyössä!

Lue lisää yhteistyöverkostoista Kestävä elämäntapa Keski-Suomessa –sivustolta!

Kulje viisaasti – hanke

Kulje viisaasti – hanke

Kulje viisaasti – Liikkumisen ohjaus kolmannella sektorilla

Hankkeessa kehitettiin liikkumisen ohjauksen toimintamalli Kansalaistoiminnankeskus Mataraan. Hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa keskuksen työntekijöiden, eri organisaatioissa toimivien vapaaehtoisten sekä keskuksessa asioivien liikkumista koskeviin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Hanke toteutettiin vuonna 2012 ja se sai rahoituksena Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen hankeavustuksista.