Turvaa tapahtumaan -hanke

01.08.11 | #Kestävä asuminen

Turvaa tapahtumaan- hankkeessa luotiin hankealueen asukas- ja kylätoimijoille mahdollisuus kohtuuhintaisiin tapahtuman järjestämiseen tarvittaviin koulutuksiin. Hanke sai Leader- rahoitusta Jyväsriihi ry:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta. Hanke toteutettiin vuonna 2011.