Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Seloste viimeisin muutos on tehty 18.9.2023.

Rekisterinpitäjä

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry
Matarankatu 6 A 1
40100 Jyväskylä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Anna Sarkkinen, p. 040 593 8541 tai Paula Wilkman 0400 361 365
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri ja japary.fi verkkosivujen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus.

Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpito ja jäsenasioiden hoitaminen.

Rekisteröintiperuste

Rekisteröinnin peruste on arpajaisiin tai kilpailuun osallistuminen. Tietoja tarvitaan voittajien
yhteydenottoa varten. Tietokilpailuiden osalta kerätään myös vastaukset, jolloin tietoja
tarvitaan voittajien selvittämiseksi.

Rekisteröintiperusteena on myös japary.fi lomakkeiden kautta lähetetty viesti.

Rekisterin tietosisältö

– etunimet ja sukunimi
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– kotikaupunki
– syntymäaika
– mahdolliset muut rekisteröidyn oma-aloitteisesti ja vapaaehtoisesti jättämät tiedot

Lisäksi Google Analytics kerää sivustoltamme kävijätietoja. Sivustolla on käytössä Google Analyticsin uusin versio (GA4), joten kävijöiden IP-osoitteet anonymisoidaan automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn antamat tiedot esimerkiksi japary.fi lomakkeiden kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset | Luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme myy henkilötietojasi, ja luovutamme tietojasi vain siten kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa EU:n alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös Yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia (MailChimp ja Google Analytics), jolloin henkilötietojasi voi siirtyä EU:n ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi, käyttämämme palveluntarjoajat ovat hakeutuneet EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutuneet noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Tietojen säilyttäminen

Tietoja säilytetään kunnes asiakas pyytää tietojen poistoa

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiseen aineistoon pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla.
Sähköinen rekisteri sijaitsee IT-laitteistolla, jossa on yleiset asianmukaiset tietoturvaan
liittyvät seikat toteutettuna ja säännöllisesti ylläpidettynä. Sähköisestä rekisteristä saatetaan
ottaa kopioita paperille, jotka hävitetään tietosuoja-astiaan, silppuamalla tai polttamalla.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeistä

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, voi hän kieltää evästeiden käytön. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia verkkosivumme asianmukaiselle toimimiselle. Näiden sivustolle välttämättömien evästeiden käyttöä ei voi kieltää, vaan kävijä hyväksyy niiden käytön selaamalla sivujamme.

Voit muuttaa evästeasetuksiasi hyväksyäksesi tai estääksesi muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön painamalla ”Muokkaa asetuksia” -painiketta evästeilmoituksesta. Evästeiden hyväksymisen jälkeen pääset tarvittaessa muuttamaan asetuksiasi painamalla ”Muuta asetuksiasi” -painiketta.

Google Analytics

Käytämme verkkosivuillamme Google Analytics -palvelua, joka on Google Inc.:n (Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat) tarjoama verkkoanalyysityökalu. Evästetiedot, jotka generoidaan käyttäessäsi verkkosivujamme, lähetetään ja tallennetaan yleensä Google Inc.:in Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. Käyttäjän IP-osoite anonymisoidaan ennen kuin se lähetetään Googleen. Privacy Shield -varmennuksensa mukaisesti Google ilmoittaa, että se noudattaa EU:n ja Yhdysvaltain Privacy Shield -järjestelyä. Google voi toimittaa Google Analyticsin keräämiä tietoja kolmansille osapuolille lain sitä edellyttäessä tai kolmansien osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta. Google Analyticsin käyttöehtojen mukaan Google ei yhdistä rekisteröityjen IP-osoitteita mihinkään muuhun Googlessa säilytettävään tietoon.