Uusi lapsiperheille suunnattu Lio-hanke alkaa

19.02.24 | Ajankohtaista

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry on saanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta rahoitusta lapsiperheiden kestävää liikkumista edistävään hankkeeseen. Hankkeen nimi on Liikkuen, leikkien ja Linkillä ja sen toteutusaika on 1.1.-31.12.2024.

Hankkeen kohderyhmänä on lapsiperheet, erityisesti Jväskylän lähiseudun alueen kunnissa, Hankasalmella, Toivakassa, Äänekoskella ja Petäjävedellä. Hanke tähtää henkilöautolla matkustamisen vähentämiseen lapsiperheiden keskuudessa ja pyrkii kasvattamaan joukkoliikenteen ja muiden kestävien liikkumispalveluiden sekä kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta vapaa-ajan liikkumisvalinnoissa.

Tavoitteet

Tietoisuus ja asenteet kestävästä liikkumisesta ja joukkoliikenteen käytöstä

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kestävän liikkumisen merkityksestä sekä vaikuttaa erityisesti alle kouluikäisten lasten perheiden asenteisiin kestävästä liikkumisesta. Hankkeella halutaan innostaa, kannustaa ja rohkaista lapsiperheitä etenkin joukkoliikenteen käyttöön.

Kannustaminen lähimatkailuun ja tietoisuuden kasvattaminen lähialueiden kohteista

Hankkeen tavoitteena on lisätä lapsiperheiden kiinnostusta lähimatkailuun, niin lähiluontokohteisiin kuin muihinkin lapsiperheille sopiviin kohteisiin. Hankkeella pyritään myös parantamaan lähiluontokohteiden, -liikuntapaikkojen ja –kulttuurikohteiden tunnettuutta ja nostamaan niiden arvoa varteenotettavina retkikohteina. Hankkeessa halutaan kannustaa lähimatkailuun kestävästi erityisesti joukkoliikennettä hyödyntäen.

Toimintamallit

Tavoitteena on luoda erilaisia toimintamalleja kestävän liikkumisen kasvatustyön edistämiseen.

Hankkeen toimenpiteet

Touhua ja toimintaa perhekerhoissa

Hankkeessa toteutetaan kestävän liikkumisen leikillinen ohjelma perhekerhoihin ja/tai -kahviloihin.

Lähimatkailukohteiden ja linja-autoreittien tuotteistaminen

Hankkeessa tuotteistetaan lähimatkailukohteita lapsiperheelle sopivaksi linja-autolla liikuttavaksi kokonaisuudeksi.

Kestävän liikkumisen teematapahtumia lapsiperheille

Hankkeessa toteutetaan teematapahtumia, jotka on suunnattu lapsiperheille.

Budjetti

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 37 333 euroa, josta Traficomin tuki on 28 000.

Lue lisää hankkeesta!