Käsikirjan tekijät

ReWitellen -käsikirja on luotu yhteiskehittämisen menetelmillä ja siihen on osallistunut yli 60 nuorta, kaksi toisen asteen oppilaitosta, useita ympäristö- ja kasvatusalan ammattilaisia ja monia organisaatioita. ReWi Visions -hankkeen kohderyhmänä ovat olleet Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan haja-asutusalueilla asuvat 12-18-vuotiaat nuoret.

ReWitellen-käsikirjan taustalla monipuolinen hanketiimi

ReWitellen-käsikirja on tuotettu osana Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyvässeudun 4H-yhdistyksen yhteistä kansainvälistä ReWi Visions -hanketta. JAPA ry toi työhön mukanaan yhteistyöverkostonsa ja kiertotalousosaamisensa. Jyvässeudun 4H-yhdistys antoi hankkeelle 4H-yrittäjyysvalmennuksen välineet ja osaamisen nuorten valmentamiseen sekä innostamiseen oman osaamisensa kehittämiseen.

Yrittäjyyskasvatukseen ja kestävän kehityksen teemoihin panostava Muuramen lukio oli mukana toimintamallien kehittämisessä opiskelijoiden testatessa välineitä käytännössä nuorisovaihdon parissa. Pembrokeshire College Walesissä toi testaukseen mukanaan kansainvälistä tunnelmaa. Yhteistyöoppilaitokset osoittivat nuorten kansainvälisen yhteistyön merkityksen kiertotalouden vaikutusten ymmärtämisen edistämisessä.

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen
JAPA RY
p. 040 5938541
anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi

Opetushallituksen ReWi-teemainen opettajien täydennyskoulutus
Nina Maarit Partanen, JAPA ry
ninamaarit.partanen@japary.fi