Kiertotalous, mitä se on?

Elämme maailmantalouden muodonmuutoksen aikaa. Kuluttajat, yritykset ja maiden hallitukset ympäri maailmaa etsivät kuumeisesti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan.

Tarvitsemme tehokkaita toimia kiihtyvän väestönkasvun, hupenivien luonnonvarojen ja ilmastokriisin aiheuttavien haasteiden ratkaisuus. Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaikkialla maailmassa ollaan siirtymässä hiilineutraaliin talouteen.

Kiertotalous-ajattelu osallistaa nuoret mukaan globaalitalouden haasteellisimpiin ja monimutkaisimpiin kysymyksiin:
miten siirtyä lineaarisesta ”take-make-waste” -mallisesta tuotannosta ja kulutuksesta uudistuvaan jätteettömään talouteen? Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Verrattuna lineaariseen järjestelmään, kiertotalous säästää resursseja ja vähentää jätteen syntymistä.

Kiertotalous on uusiutuva järjestelmä, jossa
  • Resurssien ja energian käyttö maksimoidaan niin että hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja oivalletaan resurssien tehokkaampia käyttötapoja.
  • Kiertotaloudessa pyritään maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään.
  • Kiertotalous-ajattelussa kulutus perustuu palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen uusien tavaroiden tuottamisen ja omistamisen sijaan.

Kiertotaloudessa ei ole kyse vain kierrätyksestä, vaan koko prosessi raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja kaupasta pyritään kehittämään niin, että tuotteen elinkaaren lopussa tuotteesta ei tule jätettä, vaan sen materiaaleista syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kiertotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen ja jakamistaloudelle *. Kyse ei ole marginaalisesta bisneksestä vaan Sitran arvion mukaan hiilineutraalius luo 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Sitra on jaotellut kiertotalouden liiketoimintamalleja seuraavasti:

Kiertotalouden liiketoimintamalleja

  • Tuote palveluna
  • Uusiutuvuus
  • Tuote elinkaaren pidentäminen
  • Jakamisalustat
  • Kierrätys & resurssitehokkuus

Nuoret 4H-yrittäjät ovat huomioineet teemaa eri tavoin yrityksissään: tuotteita valmistetaan kierrätys- ja uusiutuvista materiaaleista, on hankittu biokaasuauto asiakaskäyntejä varten ja vaihdettu kertakäyttöisiä tuotteita kestävämpiin ratkaisuihin. Tutustu, kuinka nuoret 4H-yrittäjät ovat hyödyntäneet kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Mitä kiertotalouspedagogiikka on?

Kiertotalouspedagogiikan perustana toimii ongelmanratkaisu. Opetuksena se on toiminnallista ja asioihin perehtyvää sekä yhdessä tekemiseen kannustavaa. Kiertotalouspedagogiikalla harjaannuttaa nuoria ymmärtämään systeemiajattelua toisin sanoen yksittäisten muuttujien välistä vuorovaikutusta ja niiden muodostamaan kokonaisuutta. Kiertotalouspedagogiikka kannustaa yhteisöllisyyteen ja eri toimialojen rajat ylittävään tiedonjakoon.

Yhteistyössä