ReWi Visions -hanke

ReWitellen -käsikirja on tuotettu osana Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyvässeudun 4H-yhdistyksen yhteistä kansainvälistä ReWi Visions -hanketta. Hankkeen tavoitteena on nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Hankkeessa vahvistetaan nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja erilaisilla valmennuksilla. Hanketta rahoittaa Leader JyväsRiihi ry EU:n maaseuturahastosta. ReWi-sana tulee englanninkielen sanoista Resource Wisdom, joka tarkoittaa suomeksi resurssiviisautta.

Hanke on syntynyt nuorten itsensä sanoittamista tulevaisuuden kiinnostavista teemoista, joita ovat kestävä kehitys, kiertotalous, hyvinvointi ja työllistyminen. Hankkeen avulla toteutettiin kiertotalousaiheisia klubi-iltoja, yrityskursseja, valmennuksia, oppilaitos- ja yritysvierailuja sekä nuorisovaihtoja.

Tavoitteena on lisätä nuorten kyvykkyyttä hyödyntää kiertotalousajattelua kaikessa toiminnassa. Nuorilla on halu olla omalta osaltaan rakentamassa kestävämpää kiertotaloudelle perustuvaa maailmaa.

Hankkeen päätavoitteet

  • Nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Järjestetään 2-4 nuorisovaihtoa liittyen kiertotalouteen nuorten yrittäjyyskasvatuksessa.
  • Tiedonvaihto paikallisesti ja kansainvälisesti. Järjestetään mm. oppilaitos- ja yritysvierailuja.
  • Kehittää kiertotalousyrittäjyyden työskentelymenetelmä tai käytännön malli kasvatusalan ammattilaisille tai muille nuorten parissa työskenteleville. Malli toteutetaan sekä kirjallisessa että videomuodossa.

Nuoret 4H-yrittäjät ovat kokoontuneet ReWi-yrityskurssille ja ReWi-työpajoihin, joissa 4H-yritysten liiketoimintaa on kehitetty kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. 4H- yrittäjillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta ja saada myös kokenut kiertotalousyrittäjä mentoriksi, jonka kanssa keskustella yrittäjänä toimimisesta. ReWi-nuorisovaihdon aikana tutustuttiin keskisuomalaisiin kiertotalouden pohjalta toimiviin yrityksiin ja ideoitiin vierailujen pohjalta omia yritysideoita.

Yhteistyössä