Askeleet kohti resurssiviisautta

Resurssiviisaassa taloyhtiössä eletään yhden maapallon kokoista elämää. Resurssiviisaassa taloyhtiössä ei tuoteta turhaan jätteitä eikä päästöjä, ja luonnonvarojen kulutus on järkevällä tasolla. Taloyhtiöstä tulee resurssiviisas askel kerrallaan:

1. Arvioi ja kartoita

Taloyhtiössä resurssiviisauden edistäminen kannattaa aloittaa nykytilanteen tarkastelusta. Mikä taloyhtiössä tällä hetkellä toimii, mikä ei? Paljonko vettä ja energiaa taloyhtiössä kulutetaan, ja mitä taloyhtiössä on ehkä jo tehty kulutuksen pienentämiseksi? Ovatko pyöräparkit kunnossa? Onko taloyhtiössä tyhjillään olevia tiloja käyttämättöminä?

Nykytilanteen kartoitus on järkevää toteuttaa osa-alueittain, käyden läpi osa-alue kerrallaan, miten energian-, veden- ja resurssienkulutusta voisi taloyhtiössä pienentää, ja miten asukkaiden viihtyvyyttä ja sisä- sekä ulkotilojen toimivuutta voisi lisätä. Kartoituksen voi toteuttaa taloyhtiön omin voimin tai eri alan asiantuntijoita hyödyntäen. Alla olevat kysymykset ohjaavat oikeaan suuntaan kartoituksen teossa.

 

Taloyhtiön resurssi­viisaus­katselmus

Energia

 • Tavoite: taloyhtiössä käytetään mahdollisimman vähän energiaa, ja käytettävä energia tuotetaan päästöttömästi 
 • Paljonko energiaa taloyhtiössä kuluu, ja miten käytettävä energia tuotetaan?
 • Kuinka energiatehokas taloyhtiö on?
 • Onko ikkunoiden ja ovien tiivisteet vaihdettu ajallaan?

Vesi

 • Tavoite: taloyhtiössä kuluu mahdollisimman vähän vettä ja veden lämmittämiseen tarvittavaa energiaa 
 • Paljonko kylmää ja lämmintä vettä taloyhtiössä kuluu?
 • Onko taloyhtiössä huoneistokohtaisia vesimittareita?
 • Paljonko on veden virtaama hanoista? Onko taloyhtiöön asennettu vakiopaineventtiiliä?

Jätteet

 • Tavoite: jätteen synnyn ehkäisy ja syntyvien jätteiden saaminen kiertoon 
 • Kuinka paljon ja millaisia jätteitä taloyhtiössä syntyy?
 • Kuinka paljon jäteastioita taloyhtiöstä löytyy, ja kuinka usein ne tyhjennetään?
 • Onko jäteastioita vajaatäytöllä, täyttyykö joku astia tyhjennysaikataulua nopeammin?
 • Millaisia mahdollisuuksia taloyhtiössä on kierrättämiseen (esimerkiksi kierrätyshylly)?
 • Onko asukkailla riittävästi tietoa jätteiden lajittelu- ja kierrätysmahdollisuuksista?

Yhteiset tilat ja tavarat

 • Tavoite: asukkaiden tarpeita palvelevat viihtyisät yhteiset tilat, joiden käyttöaste on korkea, ja tavaroiden/palveluiden yhteiskäyttö
 • Millaisia yhteisiä tiloja taloyhtiössä on (esim. kerhohuone, pesutupa, kylmäkellari)?
 • Kuinka suuri on yhteisten tilojen käyttöaste ja onko neliöt järkevästi käytetty?
 • Onko taloyhtiössä asukkaiden yhteiskäytössä olevia tavaroita (esim. kimppapyörä, työkaluja)?

Piha

 • Tavoite: asukkaiden tarpeita palveleva, satoa tuottava piha, joka sitoo hulevesiä ja lisää ympäristön monimuotoisuutta 
 • Millainen taloyhtiön piha on, onko tilankäyttö pihalla järkevää?
 • Onko pihalla moni- tai yksivuotisia hyötykasveja, entä kompostikehikoita puutarhajätteen kompostoimiseksi?
 • Onko pihalla ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäryhmille (esim. leikkipaikka lapsille, grillauspaikka, viljelylaareja, kuntoiluvälineitä aikuisille)

Liikkuminen

 • Tavoite: vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen ja turhan liikkumistarpeen vähentäminen 
 • Onko pyörien pysäköintipaikkoja riittävästi ja ovatko ne tarkoitukseen sopivia?
 • Löytyykö taloyhtiön pihasta pyörätelineitä, joihin pyörän saa lukittua kiinni rungostaan? Entä sateelta ja lumelta suojaavia katoksia pyörille?
 • Onko pyörien ja lastenvaunujen säilytystiloihin esteetön pääsy?
 • Onko taloyhtiössä asukkaiden käytössä kimppapyörää?
 • Onko taloyhtiössä sähköautojen latauspaikkaa?

2. Ideoi ja suunnittele

Kun taloyhtiön nykytilanne on selvitetty, voi lähteä ideoimaan muutoksia ja parannuksia nykytilanteeseen. Saisiko energialaskua pienennettyä lämpöpumpulla tai aurinkopaneeleilla? Entä olisiko lähes tyhjillään oleva kylmäkellari järkevää muuttaa vaikka pyörävarastoksi? Ideointiin kannattaa ottaa asukkaat mukaan alusta lähtien. Suunnitteluvaiheessa on järkevää hyödyntää asiantuntijoita, jotta lopputuloksesta tulee halutunlainen.

Konkreettisten toimenpiteiden suunnittelu kannattaa kytkeä osaksi taloyhtiön laajempaa kunnossa- ja ylläpitosuunnitelmaa. Kaikkea ei voi toteuttaa kerralla, mutta toimenpiteet on hyvä järjestää tärkeysjärjestykseen ja aikatauluttaa taloyhtiön kunnossapitotarveselvitykseen.

Toimenpide-ideoita resurssiviisauden edistämiseen taloyhtiössä:
Resurssiviisas taloyhtiö (pdf)

3. Kokeile ja toteuta

Kun suunnittelutyö on tehty hyvin, on toteutukseen helppo ryhtyä. Kannattaa muistaa, että resurssiviisauden edistäminen taloyhtiössä ei aina vaadi suuria investointeja. Usein kyse on vain toimintatapojen muutoksesta, ja monien asioiden toteuttaminen on ilmaista tai maksaa itsensä takaisin hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi saunavuorojen järkeistäminen tai lajittelun tehostaminen säästää sekä taloyhtiön kuluja että luonnonvaroja, eivätkä vaadi suuria investointeja.

 

Näin alkuun resurssi­viisauden edistämisessä talo­yhtiössä:

Jos olet asukas:

 • vie ideasi rohkeasti eteenpäin taloyhtiön hallitukselle tai yhtiökokoukseen – kuka tahansa voi tehdä hallitukselle aloitteita resurssiviisauden edistämisestä
 • ehdota hallitukselle resurssiviisauskatselmuksen tekoa taloyhtiössäsi
 • jos ideasi ei vaadi taloyhtiön päätöstä tai hyväksyntää, voit ryhtyä suoraan toimeen (esimerkiksi yhteisen kimppakyytiringin perustaminen asukkaiden kesken)

Jos olet hallituksen jäsen:

 • ottakaa resurssiviisausnäkökulma huomioon kaikissa päätöksissänne
 • hyödyntäkää asiantuntija-apua päätöksissänne – kukaan ei ole joka alan asiantuntija
 • ottakaa resurssiviisauden edistäminen esiin yhtiökokouksessa – näin saatte asukkaat mukaan toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen
 • taloyhtiölle kannattaa laatia strategia, joka ohjaa päätöksentekoa, vaikka päätöksentekijät vaihtuisivatkin

Jos olet isännöitsijä:

 • resurssiviisauden edistäminen on perusteltavissa asukkaille muun muassa asumiskulujen pienentymisenä sekä viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden lisääntymisenä
 • huomioi resurssiviisausnäkökulma esimerkiksi kilpailuttaessasi erilaisia toimijoita taloyhtiölle – mikä on eri toimenpiteiden resurssiviisausvaikutus?

Toimenpiteiden suunnittelussa kannattaa heti alussa selvittää vastuiden jakautuminen taloyhtiössä: mitkä asiat ovat taloyhtiön ja mitkä osakkaan vastuulla? Lue lisää Kiinteistöliiton vastuunjakotaulukosta. Vastuiden jakautuminen perustuu nykyiseen asunto-osakeyhtiölakiin (1599/2009).

Resurssiviisaan taloyhtiön huoneentaulu:

 • Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä aktiivisesti edistämään asioita
 • Asukkaat mukaan suunnitteluun
 • Hyödyntäkää asiantuntijoita
 • Askel ja toimenpide kerrallaan kohti resurssiviisautta
 • Ideoikaa ja kokeilkaa rohkeasti
 • Tehkää taloyhtiölle visio ja strategia: ne auttavat tavoitteiden saavuttamisessa ja ohjaavat päätöksentekoa oikeaan suuntaan