Hakolan tila

Hakolan Heke ympäristökasvatustyössä

Laukaan Hakolan tilan valloittavat eläimet toivottavat vierailijat lämmöllä tervetulleiksi, kuten tekee tilalla viljelyä ja karjankasvatusta sekä ympäristökasvatustyötä tekevä isäntäpari Heidi ja Juha Hintikkakin.

Hakolan tila on ostettu Juhan vanhemmilta vuonna 1994, jolloin vastanaineet Heidi ja Juha jatkoivat sipulin viljelyä, jota toimitettiin tukkuihin ja kauppoihin. Nykyään tilan tuotanto on pienimuotisempaa. Perunaa viljellään ilman keinotekoisia lannoitteita, minkä mahdollistaa karjankasvatus.

Kotitarvemyllyllä venhänjyvistä jauhettuja jauhoja.

Juha isäntä sairastui 2015 ammattiastmaan ja sai mahdollisuuden opiskella. Hän valmistui sähköinsinööriksi ja jatkaa työssään kestävän kehityksen linjoilla. Hän kehitti opiskellessaan tuotteen, millä  oman kulutuksen yli tuotettua aurinkoenergiaa jemmataan talteen omaa käyttöä varten. Juhan yritys on nimeltään Älysäätö.   

Monipuolinen, mutta pienimuotoinen karja tukee tilan opetuksellista vierailutoimintaa. Luontokouluvierailijat, joita käy vuosittain noin 1000 henkilöä, pääsevät osallistumaan ja oppimaan suomalaisista viljalajeista, eläimistä, maidon tuotannosta ja maaseudun elämästä. Nautakarja on Suomen alkuperäisrotua, länsisuomenkarjaa. Sen lisäksi tilalla kasvatetaan omavaraisuuden vuoksi vuohia, lihakaneja sekä munan- ja lihantuotantoon kanoja. Eläimet tuottavat karjanlantakompostina tarvittavat ravinteet pellolle.

Hakolan tilan asukkaat pyrkivät omavaraisuuteen ja luontokoulutoiminnassaan jakavat oppimaansa myös muille kiinnostuneille. Tilalla syntyy niin taidetta (öljyvärimaalaus) kuin erilaisia maito- ja lihatuotteitakin. Omavaraisuuteen kuuluu Hakolan tilalla myös koneiden ja rakennusten korjaustyöt kuin myös uusien laitteiden rakentaminen. Kaikki oppiminen on osa omavaraisuutta!

Vierailijat pääsevät osallistumaan muun muassa spagetin tekoon tai maidon separoimiseen, oppimaan hevosista, niiden käsittelystä ja hoidosta, sekä saavat tietoa maanviljelystä ja maatalouden sivuelinkeinoista. Hintikat haluavat tuoda esille vaihtoehtoista elämäntapaa.

Itsejauhetuista vehnänjyvistä tehtyä spagettia.

– Pitkiä päiviä saa tehdä. Siitä huolimatta ja tavallaan myös siitä johtuen koemme, että elämäntapamme on hyvin antoisa sekä fyysisesti että henkisesti. Monipuolinen fyysinen työ ei kuluta vaan vahvistaa. Omavaraisuus elämäntapana ei perustu suuriin tuloihin vaan pieniin menoihin, kertoo tilan emäntä Heidi.

Tila ei kilpaile koollaan muiden tilojen kanssa. Kaneja, kanoja sekä lypsylehmiä tilalla on omiksi tarpeiksi ja jokaisella eläimellä on oma tehtävänsä tilan pyörittämisessä. -Meillä on eläimiä sekä lemmikkeinä että hyödyn vuoksi. Kissat pitävät hiiret loitolla, koira vahtii taloa, lehmästä saadaan maitoa, sonneista ja kaneista lihaa ja kanoista munia. Hevoset huolehtivat emännän mielenterveydestä ja ovat luontokoulutöissä korvaamattomia, Heidi kertoo.

Hakolan tila on avoinna vierailijaryhmille vauvasta vaariin ympäri vuoden. Kesällä tilalla pidetään myös lastenleirejä. Vierailuajoista voi sopia puhelimitse tai sähköpostilla tilan emännän kanssa. Yhteystiedot löytyvät tilan internetsivuilta.

Tekstiä on päivitetty 25.9.2020 Hakolan tilan pyynnöstä.

Hakolan tila

EU_logo
ely_logo