Ajankohtaiset hankkeet ja kampanjat

Lastipyörälainaamo

Lastipyörälainaamo toimii Tourulassa Kansalaistoiminnankeskus Mataran yhteydessä osoitteessa Matarankatu 6 A 1. Lastipyörälainaamo on osa  JAPA ry:n hanketta, joka saa rahoituksensa Traficomin (ent. Liikenneviraston) liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista, ja lainaamo toteutetaan yhteistyössä Kansalaistoiminnankeskus Mataran kanssa.

Lastipyörälainaamo

Astetta Coolimpi Ilmasto

JAPA ry toteuttaa Astetta Coolimpi Ilmasto -hanketta yhteistyössä Nuorten Suomi ry:n kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2020 elokuun loppuun.

Hankkeen kohderyhmänä ovat keskisuomalaiset yläkouluikäiset nuoret ja lukiolaiset.

Hankkeen tavoitteet

 • Kasvattaa tietoisuutta ilmanstonmuutoksen ratkaisuista erityisesti nuorten parissa.
 • Ideoida ja pilotoida nuorten kanssa yläkouluille sopiva Ilmastopäivä -materiaali, johon kootaan ilmastonmuutoksen hillitsemisen ratkaisuja nuorten näkökulmasta.
 • Kouluttaa nuoria asian eteen toimijoiksi omalla alueellaan.
 • Yhdistää nuorten ja päättäjien ajatukset ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa.
 • Tuottaa materiaalia ja toimenpide-ehdotuksia päätöksentekijöille vietäväksi.

ReWi Visions (in English)

JAPA ry toteuttaa ReWi Visions -hanketta yhteistyöhankkeena Jyvässeudun 4H-yhdistyksen kanssa. Hanke jatkuu vuoden 2020 loppuun. Kansainvälisen yhteistyöhankkeen kumppanina on walesiläinen LEADER-ryhmä Arwain Sir Benfro. Nuorisovaihdon yhteistyökumppanina on lisäksi Pembrokeshire College.

Hankkeen tavoitteet

 1. Nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen sekä yritteliäisyyden vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Järjestetään 2-4 nuorisovaihtoa liittyen kiertotalouteen nuorten yrittäjyyskasvatuksessa.
 2. Tiedonvaihto paikallisesti ja kansainvälisesti.
 3. Kehittää kiertotalousyrittäjyyden työskentelymenetelmä tai käytännön malli kasvatusalan ammattilaisille tai muille nuorten parissa työskenteleville. Malli toteutetaan sekä kirjallisessa että videomuodossa.

Hankkeen syksy 2019

 • 4H-klubin nuorten nuorisovaihto Kosovoon hankkeen teemalla elo-syyskuussa
 • Muuramen lukiolaisten sekä Walesin lukiolaisten nuorisovaihto Keski-Suomessa lokakuussa 
 • Hankkeessa toteutettavan videotyökalun käsikirjoitus
 • Työpajojen toteutus hankkeen teemalla
 • Jyvässeudun 4H-yrittäjille teemasta kertominen -> nuoret alkavat ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteita omissa yrityksissään
 • Kestävän kehityksen sekä hankkeen nostamista esille Jyvässeudun 4H:n sekä JAPA ry:n somekanavissa, erityisesti Facebookissa sekä Instagramissa
 • Kevään 2020 Walesin nuorisovaihdon suunnittelemista & rahoituksen haku
 • Kevään 2020 valmennuksen suunnittelemista
 • Opintomatka Hollantiin & hankkeesta kertominen paikallisille toimijoille
 • 4H-hankepäivät Siilinjärvellä: hankkeesta kertominen & tiedottaminen

Hankkeen kevät 2020

 • Nuorisovaihto Walesiin huhtikuussa, mikäli saamme Erasmus+ rahoituksen
 • Heinä/elokuun 4H-klubin nuorisovaihdon hankehakemus EU:lle (Erasmus+ rahoitus)
 • Hankkeessa toteuttavan uuden mallin tekemistä sekä teksti- että videomuotoon
 • Työpajojen toteutus hankkeen teemalla
 • Jyvässeudun 4H-yrittäjille teemasta kertominen -> nuoret alkavat ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteita omissa yrityksissään
 • Kestävän kehityksen sekä hankkeen nostamista esille Jyvässeudun 4H:n sekä JAPA ry:n somekanavissa, erityisesti Facebookissa sekä Instagramissa

Leader JyväsRiihi ry on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n maaseuturahastosta.