Palvelut päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille

Päiväkodit

Lajitteluoppia eskareille draaman keinoin

Toteutamme keväisin osana Mustankorkea Oy:n jäteneuvontapalveluja alueen päiväkodeissa kiertävän jäteneuvontakampanjan, jossa esikouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan lajitteluun ja kierrättämiseen draaman, laulun ja leikin keinoin.

Alakoulut

Eppujen kanssa linkkireissulla

Toteutamme syksyisin alakouluissa Bussiloikka-koulukiertueen, jossa ekaluokkalaiset pääsevät tutustumaan linja-autolla kulkemiseen draamallisen tarinan avulla. Opetustuokion kouluille tarjoaa Jyväskylän alueen joukkoliikennepalvelut.

Lisäksi tarjoamme resurssien mukaan eri teemoja käsitteleviä oppitunteja, aiheina muun muassa ruuan ympäristövaikutukset ja kestävä kuluttaminen.

Yläkoulut

Oppitunteja yläkouluille

Tarjoamme yläkouluille eri teemoja käsitteleviä oppitunteja, aiheina muun muassa ruuan ympäristövaikutukset ja kestävä kuluttaminen.

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset

Räätälöidyt asiantuntijaluennot

Tarjoamme lukioille ja oppilaitoksille erilaisia, kohderyhmää varten räätälöityjä asiantuntijaluentoja, aiheina muun muassa kestävä elämäntapa, kestävä liikkuminen, kuluttaminen, ruuan ympäristövaikutukset, jätehuolto jne.

Vihreä lippu

Tukea osallistujille

JAPA ry toimii Vihreä lippu -ohjelman alueellisena edistäjänä Jyväskylän seudulla. Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelma, joka tarjoaa välineet pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan ympäristötyöhön. Vihreä lippu

Lainattavat ja ladattavat materiaalit

Materiaaleista löytyy erilaisia lainattavia ja ladattavia materiaaleja koulujen ja oppilaitosten käyttöön.

Linkkivinkit

Kestävä elämäntapa Keski-Suomessa -sivusto

Sivusto on suunnattu keskisuomalaiselle opettajalle, kasvattajalle ja muille aiheen parissa työskentelevälle. Sivuilla avataan kestävän elämäntavan teemoja erityisesti koulumaailmaan sovellettavaksi, mutta se myös sopii jokaiselle kestävästä elämäntavasta kiinnostuneelle. Sivuilla nostetaan esille keskisuomalaisia asiantuntijoita, jotka voivat auttaa opettajia perusopetuksen uuden opetussuunnitelman soveltamisessa käytäntöön.

Kestävä elämäntapa Keski-Suomessa

Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä

Asukkaille suunnatulle sivustolle on koottu vinkkejä kestävään elämäntapaan ja ilmastoystävälliseen arkeen Jyväskylässä. Sivusto on jaoteltu kotitalouksissa syntyvän hiilijalanjäljen mukaisesti liikkumiseen, asumiseen, ruokaan ja muuhun kulutukseen. 

Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä