Palvelut asukas- ja kyläyhdistyksille

JAPA ry suunnittelee ja toteuttaa toimintaansa yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Tavoitteena on järjestää asukkaille toimintamahdollisuuksia vaikuttaa oman asuinympäristön tilaan ja saada siten kansalaiset ajattelemaan omien valintojensa ja tekojensa vaikutusta ympäristöön. Avainsanoina ovat aktiivinen asukastoiminta ja kestävä kehitys.

Tarjoamme muun muassa jäteneuvontaa ja -koulutuksia esimerkiksi asukas- ja kyläyhdistysten kokouksiin, tapahtumiin jne.

Kesäisin JAPA ry koordinoi Jyväskylän kaupungin haittakasvitalkoita, joiden tarkoituksena on saada hävitettyä alueelta haitallisia vieraslajeja kuten jättiputkea, lupiinia ja jättipalsamia, ja antaa asukkaille opastusta ja ohjeita haitallisten vieraslajien torjunnasta.