Koonti Kävellään! -kyselyn tuloksista

Infograafi: Kävellään! -kysely kävelytottumuksista. Koonti vastauksista.

Kävellään! -kampanjan aikana kartoitettiin asukkaiden kävelytottumuksia kyselyn avulla. Vastauksia hyödynnetään viisaan liikkumisen edistämisessä. Kyselyn perusteella vastaajat paitsi kävelevät myös pyöräilevät ja käyttävät linkkiä kiitettävällä tavalla. Vastaajista noin kolmannes kulkee autolla asiointi-, työ- ja lasten harrastusmatkat. Kävelyn esteenä nähtiin mm. kiire, pitkä matka esim. palveluihin ja isot kantamukset/ostokset. Kävelyreitit suunnataan mieluiten luonnonhelmaan ja rauhallisille alueille.

Kulje viisaasti -logo