Kävellään! -kampanja

Tiesitkö, että valitsemme usein auton lyhyille, alle kolmen kilometrin matkoille? Tai että lihasvoimin liikkuminen on vähentynyt lähes kaikissa ikäryhmissä? Kävely ja pyöräily ovat helppoja tapoja lisätä liikkumista päivään! Samalla vähennetään autoilun aiheutumia päästöjä. Vedä siis kengät jalkaan, avaa ovi ja lähde Kävellään! -kampanjan vietäväksi!

Kävellään! -kampanja kannustaa asukkaita arkiliikuntaan

Kävellään! -arkiliikuntakampanjan avulla halutaan tuoda esiin arkiliikkumisen ilmasto- ja terveysvaikutuksia. Lihasvoimin tapahtuva liikkuminen on vähentynyt ja autoilun osuus kasvanut lyhyilläkin matkoilla. Tämä on ongelmallista toisaalta terveytemme ja toisaalta ilmastonmuutoksen kannalta. Pyöräilyä ja kävelyä edistämällä voidaan samalla kertaa vaikuttaa sekä liikennepäästöjen että liian vähäisen liikkumisen tuomiin haasteisiin.

Kampanja herättelee asukkaita pohtimaan omaa liikkumistaan ja ohjaa asukkaita erilaisille kävelyreiteille omilla asuinalueillaan. Kampanjan tavoitteena on kannustaa asukkaita kävelemään lyhyet, alle kolmen kilometrin matkat autoilun sijaan ja tutustumaan omaan asuinalueeseensa uudella tavalla.  

Kävellään! -kampanja pilotoitiin vuonna 2021 Kypärämäki-Köhniö-Kortemäki -asuinalueilla yhteistyössä paikallisen asukasyhdistyksen ja MLL:n Köhniö-Kypärämäki paikallisyhdistyksen kanssa. Kampanjan aikana muun muassa kartoitettiin helppoja ja käteviä kävelyreittejä osaksi alueiden asukkaiden arkea.

Teemareitit

Kävellään! -kampanjan aikana suunniteltiin ja toteutettiin kolme teemareittiä Kypärämäki-Köhniö-Kortemäki -asuinalueella. Kävelyreittien teemat olivat vaunuttelu, palvelut ja alue tutuksi sekä lasten leikkipaikat ja oikopolut. Teemareiteille järjestettiin syksyn 2021 aikana ohjatut, kaikille avoimet ja maksuttomat pop up -kävelyt. Reitit ja niistä laaditut kartat ovat vapaasti ladattavissa ja kaikkien hyödynnettävissä!

Kävellään! -kampanjan teemareitit

Asuinaluekävelyt

Yhteiset kävelylenkit ja -retket ovat mukava tapa toimia yhdessä omalla asuinalueella. Niiden avulla voi tutustua uusiin asukkaisiin, omaan asuinalueeseen ja sen tarjoamiin palveluihin. Yhteiset kävelyt ovat hyvä tapa toivottaa uudet asukkaat tervetulleiksi asuinalueelle! Kävelyjä voi järjestää esim. alueen asukas- tai kyläyhdistys tai vaikkapa taloyhtiön asukasaktiivit.

Vinkkejä asuinaluekävelyiden järjestämiseen

Miellyttävä kävely

Kävely on miellyttävää, kun on oikeanlaiset varusteet ja kävelytekniikka kunnossa. Lisäksi lyhyet venyttelyt auttavat avaamaan kävelyssä helposti jumittuvia pohkeita ja lonkkia.

Alla olevilla videoilla hyvinvointivalmentaja, LitM Elviira Hyytiä kertoo, millaiset ovat hyvät kengät kävelyyn, mitä kävelytekniikassa kannattaa huomioida ja millaisia venytyksiä kävelijän kannattaa tehdä.

Kävelijän varusteet

Oikea kävelytekniikka
Kävelijän venytykset

Kävellään! -kysely kävelytottumuksista

Kävellään! -kampanjan aikana kartoitettiin asukkaiden kävelytottumuksia kyselyn avulla. Vastauksia hyödynnetään viisaan liikkumisen edistämisessä. Kyselyn perusteella vastaajat paitsi kävelevät myös pyöräilevät ja käyttävät linkkiä kiitettävällä tavalla. Vastaajista noin kolmannes kulkee autolla asiointi-, työ- ja lasten harrastusmatkat. Kävelyn esteenä nähtiin mm. kiire, pitkä matka esim. palveluihin ja isot kantamukset/ostokset. Kävelyreitit suunnataan mieluiten luonnonhelmaan ja rauhallisille alueille.

Infograafi: Kävellään! -kysely kävelytottumuksista. Koonti vastauksista.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kävelyaiheisia materiaaleja
JAPAn sivuilta löytyy paljon erilaisia kestävään liikkumiseen liittyviä materiaaleja, kuten liikkumislupaus sekä kävelykortti.

Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä, liikkuminen
Liikkumisen hiilijalanjälki ja ilmastoteot

Blogit

Tapahtumakoordinaattori Mariia Niemi Kävellään! -kampanjan ytimessä (lokakuu 2021)
Syksyllä tutustutaan lähialueisiin kävellen ja pyöräillen (syyskuu 2021)
Kävellään! (toukokuu 2021)

Muuta

Liikkuva aikuinen
Aktiivisuus on uusi normaali

Kävellään! -kampanja oli osa JAPAn hallinnoimaa Viisaasti liikkeellä -hanketta, joka toteutettiin vuonna 2021 ja sai rahoituksensa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustuksista.

Kulje viisaasti -logo