Yhteistyökumppanit

Teemme yhteistyötä lukuisten eri tahojen kanssa. Keskeisimpiä kumppaneitamme ovat alueen asukasyhdistykset, Mustankorkea Oy ja Jyväskylän kaupunki. Lisäksi toimintaverkostoomme kuuluu muita lähialueen kuntia, kolmannen sektorin toimijoita, viranomaisia, oppilaitoksia, yrityksiä ja yksittäisiä asukkaita. Jos siis olet kiinnostunut yhteistyöstä vaikkapa yhteisen toiminnan tai hankkeen merkeissä, ota yhteyttä!

Haluaako yrityksesi olla mukana edistämässä kestävää elämäntapaa Jyväskylässä?

Tarjoamme yrityksille useita erilaisia mahdollisuuksia tukea toimintaamme ja olla siten mukana edistämässä kestävää kehitystä Jyvässeudulla. Järjestämme muun muassa paljon erilaisia tapahtumia, joissa yhteistyökumppaneiden on mahdollista päästä esille. Toimintamme tukeminen on yritykselle oiva keino osoittaa yhteiskuntavastuullisuuttaan.

Kiinnostaako kestävään kehitykseen liittyvä harjoittelu tai opinnäytetyö?

Opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille voimme aina tilanteen salliessa tarjoita mielenkiintoisia harjoittelupaikkoja ja opinnäytetyön aiheita erilaisissa kestävään kehitykseen liittyvissä projekteissa. Jos siis olet kiinnostunut käytönnönläheisestä kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä harjoittelusta tai opinnäytetyöstä, ota yhteyttä!