Strategia 2022-2026

Perustehtävämme on edistää kestävää elämäntapaa ja hyvää arkea asukaslähtöisesti. Toimintamme kohdistuu pääosin Jyväskylän, mutta myös koko Keski-Suomen alueelle. Kestävä elämäntapa ja hyvä arki merkitsevät meille muun muassa tasapainoa luonnon kanssa, vastuuta ympäristöstä sekä tasa-arvoista elämää.

Kuvassa piirrosmaisema, jossa taustalla kaupunki, edessä puita, pensaita, kaksi pyöräilijää ja kaksi kävelijää. Teksti: Kestävä arki kuuluu kaikille. Kestävä elämäntapa, asukaslähtöisyys, rohkeus, hyvinvointi, inhimillisyys. Vuosina 2022-2026 panostamme erityisesti: kestävän arjen taitoihin ja vapaaehtoistoimintaan.

Vuosina 2022-2026 panostamme erityisesti kestävän arjen taitoihin ja vapaaehtoistoimintaan. Tämä tarkoittaa muun muassa erilaisten kestävää elämäntapaa tukevien koulutusten kehittämistä ja hanketoiminnan edistämistä. Lisäksi kehitämme yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan eri muotoja.

Missio

Tavoitteenamme on saada kestävä elämäntapa osaksi asukkaiden arkea.

Visio

Kestävä arki kuuluu kaikille

Arvot

Piirroskuva, jossa turkoosi reunus ja lehtikuvio oikeassa reunassa. Teksti: Kestävä elämäntapa:  Merkitsee meille ekologisuutta ja eettisyyttä, tasapainoa luonnon kanssa ja vastuuta ympäristöstä   Asukaslähtöisyys:  Teemme työtämme yhteistyössä asukkaiden kanssa, asukkaille. Rohkeus:  Olemme luovia ja rohkeita edelläkävijöitä. Hyvinvointi:  On iloa ja yhteistyötä niin työssämme kuin työyhteisössämmekin. Inhimillisyys:  Merkitsee meille tasa-arvoa, luottamusta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta