Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry.

Kestävän elämäntavan arkipäiväistäjä

JAPA ry on jyväskyläläinen kestävää kehitystä edistävä yhdistys, jonka tavoitteena on saada kestävä elämäntapa osaksi asukkaiden arkipäivää. Vuonna 2001 asukasyhdistysten toimesta perustettu yhdistys on poliittisesti sitoutumaton ja toimii Suomen yhdistyslain mukaisesti kotipaikkanaan Jyväskylän kaupunki.

Edistämme kestävää kehitystä erilaisilla asukaslähtöisillä ja käytännönläheisillä projekteilla, hankkeilla ja tapahtumilla. Toimimme tiiviissä yhteistyössä muun muassa alueen asukasyhdistysten, Jyväskylän kaupungin ja Mustankorkea Oy:n kanssa.

Juuret Rion ympäristökokouksessa

Yhdistyksen toiminta juontaa juurensa 1990-luvun paikallisagendatoimintaan, jolla tarkoitetaan paikallistason kestävän kehityksen toimintaohjelmaa. Yhdistyksen entinen nimi onkin Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry. Paikallisagendatyön taustalla on vuonna 1992 pidetty YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssi, joka suositteli maailman kaikkia kuntia laatimaan paikallisen kestävän kehityksen toimintaohjelman eli paikallisen agenda21:n. Agenda on suomeksi esityslista tai toimintaohje, luku 21 viittaa puolestaan alkaneeseen 21. vuosisataan.  JAPA ry:n paikallisagendatoiminnalle on myönnetty Jyväskylän kaupunginhallituksen valtuutus vuonna 2003. Yhdistys saa rahoitusta Jyväskylän kaupungilta, Mustankorkea Oy:ltä sekä erilaisista hankkeista ja projekteista.