Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä

Tälle sivustolle on koottu vinkkejä kestävään elämäntapaan ja ilmastoystävälliseen arkeen Jyväskylässä. Sivusto on jaoteltu kotitalouksissa syntyvän hiilijalanjäljen mukaisesti liikkumiseen, asumiseen, ruokaan ja muuhun kulutukseen. Osioista löydät linkkejä arjen kestäviin ratkaisuihin, tutustu ja hyödynnä! Voit myös vinkata meille, mikäli huomaat jonkin palvelun puuttuvan listalta, toimisto(at)japary.fi.

Kestävän elämäntavan palvelut on koottu myös Jyväskylän karttapalveluun, tutustu ja hyödynnä!

Teemasivut

JAPAn arjen ilmastotekoaiheiset blogit

Autottomuutta ja kestäviä valintoja, osa 2 (julkaistu 30.11.2020)
Autottomuutta ja kestäviä valintoja, osa 1 (julkaistu 18.11.2020)

Joulu

Kestävät vinkit jouluun
Sivulle on koottu vinkkejä kestävään joulun valmisteluun ja viettoon ja sieltä löytyy vinkit muun muassa kestäviin lahjoihin ja paketointiin, ruokaan, energiansäästöön ja siivoukseen. Lisäksi sivuille on koostettu joulun pieni lajitteluopas.

Testaa oma hiilijalanjälkesi!

Voit testata oman ilmastovaikutuksesi SYKE:n Ilmastodieetti-laskurilla.

Oletko uhka vai mahdollisuus? Sitran elämäntapatesti kertoo, ovatko elämäntapasi ympäristön puolella vai sitä vastaan?

Hiilijalanjäljen lyhyt oppimäärä

Hiilijalanjäljellä kuvataan jonkin toiminnan, palvelun tai tuotteen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka voivat olla suoria tai epäsuoria. Suoria kasvihuonekaasupäästöjä ovat esimerkiksi lämpimän veden käyttö tai sähköuunin lämmitys. Epäsuoria päästöjä ovat esimerkiksi jonkin tuotteen valmistamisen tai palvelun tuottamisen aikana syntyvät päästöt.

Suomalaisten kotitalouksien hiilijalanjälki muodostuu asumisesta, liikkumisesta, ruoasta sekä muusta kulutuksesta. Asumisen ja ruuan osuus hiilijalanjäljestä on molemmat noin viidenneksen, liikenteen ja muun kulutuksen noin kolmannes.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki (Sitra)

Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyö

Jyväskylän kaupunki on sitoutunut pitkäjänteisesti resurssiviisauden tavoitteluun – kaupunki haluaa olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2030 ja päästötön, jätteetön ja ylikulutukseton kestävän hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuonna 2040.

Lue lisää Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyöstä

Esimerkkejä Jyväskylän kaupungin resurssiviisaudesta

Muualla

Hiilihelppi – Joka kodin ilmastovinkit
Hiilihelppi on Suomen luonnonsuojeluliiton / Suomen Luonto -lehden, ympäristöministeriön ja Sitran toteuttama verkkopalvelu, jossa esitellään keinoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen säästämiseen ja luonnon monimuotoisuuteen.

Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä-hanke on toteutettu osana Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –osahanketta. ”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja.