Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä

Tälle sivustolle on koottu vinkkejä kestävään elämäntapaan ja ilmastoystävälliseen arkeen Jyväskylässä. Sivusto on jaoteltu kotitalouksissa syntyvän hiilijalanjäljen mukaisesti liikkumiseen, asumiseen, ruokaan ja muuhun kulutukseen. Osioista löydät linkkejä arjen kestäviin ratkaisuihin, tutustu ja hyödynnä! Voit myös vinkata meille, mikäli huomaat jonkin palvelun puuttuvan listalta, toimisto(at)japary.fi.

Liikkuminen                              

Asuminen

Ruoka

Muu kulutus

Hiilijalanjäljen lyhyt oppimäärä

Hiilijalanjäljellä kuvataan jonkin toiminnan, palvelun tai tuotteen elinkaaren aikana syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka voivat olla suoria tai epäsuoria. Suoria kasvihuonekaasupäästöjä ovat esimerkiksi lämpimän veden käyttö tai sähköuunin lämmitys. Epäsuoria päästöjä ovat esimerkiksi jonkin tuotteen valmistamisen tai palvelun tuottamisen aikana syntyvät päästöt.

Suomalaisten kotitalouksien hiilijalanjälki muodostuu asumisesta, liikkumisesta, ruoasta sekä muusta kulutuksesta. Asumisen ja ruuan osuus hiilijalanjäljestä on molemmat noin viidenneksen, liikenteen ja muun kulutuksen noin kolmannes.

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki (Sitra)

Testaa oma hiilijalanjälkesi!

Voit testata oman ilmastovaikutuksesi SYKE:n Ilmastodieetti-laskurilla.

Oletko uhka vai mahdollisuus? Sitran elämäntapatesti kertoo, ovatko elämäntapasi ympäristön puolella vai sitä vastaan?

Arjen ilmastotekoja Jyväskylässä-hanke on toteutettu osana Jyväskylän kaupungin Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut –osahanketta. ”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen EU LIFE IP -hanke, jota koordinoi Suomen ympäristökeskus. Hanke edistää tehokasta materiaalivirtojen käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja resurssien hallinnan konsepteja.