Tiedote: Astetta coolimpaa päätöksentekoa nuorten ilmastoleirillä Piispalassa 8.-9.11.

Tiedote ja kutsu toimittajille
4.11.2019

Astetta coolimpaa päätöksentekoa nuorten ilmastoleirillä Piispalassa 8.-9.11.

Miten nuoret voivat vaikuttaa ilmastonmuutokseen yhteiskunnan eri tasoilla? Tätä pohditaan ensi viikonvaihteessa, kun joukko keskisuomalaisia nuoria kokoontuu 8.-9.11. Cool -ilmastoleirille Piispalaan Kannonkoskelle. Leirin järjestää JAPA ry:n ja Nuorten Suomi ry:n yhteinen Astetta coolimpi ilmasto -hanke.

-Nuoret ovat kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta ja haluavat toimia. Monelle nuorelle on kuitenkin epäselvää miten, kertoo JAPA ry:n toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen. Leirin tarkoituksena onkin antaa nuorille keinoja vaikuttaa ilmastonmuutokseen omassa asuinkunnassaan.

Leirillä käydään läpi ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä nuorten lähtökohdista käsin. Tarkoituksena on, että leirin jälkeen nuoret pystyvät ryhmänä etsimään ja toteuttamaan käytännön ratkaisuja ilmastonmuutokseen omassa koulussaan ja omalla asuinalueellaan.

Etenkin yhteiskunnallinen vaikuttaminen on nuorille yleensä vierasta. -Leirillä käydään nuorten kanssa läpi, millaisia vaikuttamiskanavia heillä yhteiskunnan eri tasoilla on. Tarkoituksena on, että nuorten ääni saataisiin entistä paremmin kuuluviin ja he voisivat itse olla aktiivisesti vaikuttamassa ilmastonmuutokseen liittyviin asioihin, sanoo Nuorten Suomi ry:n osallisuuden asiantuntija Mareena Laine.

Nuoret haastavat päättäjiä ilmastokysymyksissä

Astetta coolimpi ilmasto -hankkeen tavoitteena on kasvattaa nuorten tietotaitoa ilmastonmuutoksesta ja antaa heille välineitä keskustella rakentavasti siihen vaikuttavista ratkaisuista päättäjien kanssa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään muun muassa nuorten maakunnallisessa vaikuttamistoiminnassa.

-Piispalassa leireilee samaan aikaan myös Keski-Suomen Nuorisovaltuuston juuri valitut jäsenet, joiden tehtävänä on vaikuttaa maakunnan päätöksentekoon nuorten näkökulmasta. Nuorisovaltuuston toiminta ollaan virallistamassa osaksi Keski-Suomen maakunnan liittoa, Laine kertoo.

Tätä nuorten vaikuttamistyötä varten on hankkeen alussa koottu selvitys maakunnan päättäjien ilmastoasenteista ja -lupauksista viimeisten vaalien aikana. Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu puolueiden vaaliohjelmia ilmastonmuutoksen osalta. Asenteita ja lupauksia on peilattu maakunnallisiin kehittämisohjelmiin nuorten näkökulmasta. Selvitys toimii hyvänä taustamateriaalina nuorten vaikuttamistyölle ja heidän on myös helpompi hahmottaa maakunnan päätöksentekokenttää.

JAPA ry:n ja Nuorten Suomi ry:n Astetta Coolimpi Ilmasto – työkaluja ilmastonmuutokseen vaikuttamiseen keskisuomalaisille nuorille -hanketta rahoittaa ympäristöministeriö.

Kutsu toimittajille:

Toimittajat ovat tervetulleita keskustelemaan nuorten kanssa ilmastonmuutokseen liittyvistä kysymyksistä Piispalaan. Lisätietoja leirin ohjelmasta antavat JAPA ry:n Anna Sarkkinen ja Nuorten Suomi ry:n Mareena Laine, yhteystiedot alla.

 

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen, JAPA ry, p. 040 593 8541, anna.sarkkinen(at)jyvaskyla.fi

osallisuuden asiantuntija Mareena Laine, Nuorten Suomi ry, p. 0440 124 608, mareena.laine(at)nuortensuomi.fi