Jäteneuvojat
-hankekuvaus

Hankkeen tapahtumia

Hankkeen ohjausryhmä

Vapaaehtoiset jäteneuvojat

Jäteneuvojat asuinalueille -koulutuspaketti

Linkit

JKL

Eu


 

 

 

JÄTENEUVOJAT

Hankkeen taustaa

Vuonna 1994 voimaan astuneen jätelain ensisijainen tavoite on jätteiden synnyn ehkäiseminen ja sitä kautta jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentäminen.

Tässä hankkeessa painotetaan jätteiden synnyn ehkäisyä, vähentämistä ja oikeanlaista lajittelua.  Tarkoitus on saada mahdollisimman moni kiinnostumaan jätteiden vähentämisestä ja pohtimaan keinoja vähentää jätteiden määrää omassa ympäristössään.

Hankkeen aikana erityyppisistä asumismuodoista lähtöisin olevat asukkaat voivat kouluttautua jäteneuvojiksi. Jäteneuvojat asuinalueille -kurssit sisältävät sekä teoriaa että käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat jäteasiantuntijat ja hankkeen koordinaattorit. 

Jäteneuvojat-kurssit

Jäteneuvojakoulutuksen käyneet saavat valmiudet ohjata asuinalueittensa asukkaita ja yhteisöjensä jäseniä vähentämään jätettä. He opastavat oikeaoppiseen jätteiden lajitteluun sekä neuvovat kompostointi- ja kierrätysasioissa. He saavat koulutusta ohjata muita asukkaita toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita mm. kulutustottumuksiaan muokkaamalla. Hanke antaa myös vinkkejä talkoiden ja tempausten ideointiin ja järjestämiseen. Hankkeessa tuotettu koulutusmateriaali kootaan koulutuspaketiksi Internetiin, jolloin se on muidenkin tahojen hyödynnettävissä.                                 

Koordinointi ja rahoitus

Hanketta hallinnoi ja koordinoi JAPA ry. Hankkeen tueksi on perustettu ohjausryhmä. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ympäristökeskus ja Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen katu ja puisto-osasto. Hanke alkoi 2.5.2006 ja kestää kaksi vuotta.


 

   

 

Roskakatos
 


Yhteystiedot:

Kati Korkki
koordinaattori
Puh. 040-036 1365 tai
014-626 646
etunimi.sukunimi@jkl.fi

Anna Sarkkinen
koordinaattori
Puh. 040-593 8541 tai
014-626 646
etunimi.sukunimi@jkl.fi