Jyväskylän kaupunki jatkaa tänäkin kesänä vuonna 2004 aloitettua kampanjaa jättiputken hävittämiseksi kaupungin maa-alueilta. Jättiputkia torjutaan Jyväskylän kaupungin ja JAPA ry:n yhteistyönä. Jättiputki on Suomeen tuotu kasvi, jota on viljelty koristekasvina. Viime vuosina se on levinnyt rajusti pihoilta luontoon ja valtaa nyt pysyvästi kotoperäisten kasvien elinalueita. Jättiputki on haitallinen, sen kasvineste aiheuttaa iholle yhdessä auringon UV-säteilyn kanssa palovamman kaltaisia, hitaasti paranevia rakkuloita.

Havainnoista voi ilmoittaa JAPA ry:n toimistoon

Jättiputken torjuntapartio kiertää kesäkuussa hävittämässä vanhoja, jo tiedossa olevia jättiputkiesiintymiä. Uusista esiintymistä voi ilmoittaa joko sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse 045 320 6540. Kampanjan puitteissa torjuntatoimenpiteitä tehdään ainoastaan Jyväskylän kaupungin omistamilla maa-alueilla.

Jättiputket ja niiden tunnistaminen

Jättiputket kuuluvat ukonputkien sukuun (Heracleum). Suomessa tavataan Aasiasta peräisin olevia kaukasian- (H. mantegazzianum) ja persianjättiputkea (H. persicum), kotimaista idänukonputkea (H. sphondylium sibiricum) sekä itärajan takaa aggressiivisesti leviävää H. sosnowskii.

Jättiputki on helppo tuntea 2-3-vuotiaana, jolloin sen lehdet ovat huomattavasti suuremmat kuin kotimaisten putkien (esim. ukon- ja karhunputki). Suuri lautasmainen kukinto syntyy vasta kolmantena vuotena. Ensimmäisenä vuotena kasvi kasvaa vain noin puolen metrin korkuiseksi, toisena vuotena jättiputken lehdet voivat kasvaa metrin korkuiseksi ja levyiseksi. Lehdissä on kolme-viisi lehdykkäparia, jotka ovat useimmiten kapeahkoja, keihäänkärkimäisiä, karkea- ja terävähampaisia. Lehtiruodissa on yleensä purppuranpunaisia laikkuja tai se voi olla punainen lähes kauttaaltaan. Tiheä jättiputkikasvusto varjostaa tehokkaasti muita kasveja, ukonputket kasvavat yksittäin.

Kolmantena vuotena jättiputki kasvattaa kukkavarren, joka voi olla jopa viisi metriä korkea ja jopa 10 cm leveä (ukonputkella vain 2-3 cm) ja siinä on karvoja. Kukinto on valkea, vähän kupera ja monihaarainen.

Ohjeita jättiputken omatoimiseen torjuntaan

Kasvi leviää sekä juurakon että siemenien kautta. Nuoria siementaimia voi poistaa mekaanisesti kitkemällä tai niittäen. Suurempien kasvustojen tuhoaminen tehdään kemiallisesti. Kasvin kukinta-aika on heinä-elokuun vaihteessa, kun siemenet ovat kypsyneet. Jättiputket pitää hävittää ennen kuin ne ehtivät kukkia ja levittää siemenensä. Lisääntymisen voi estää myös leikkaamalla kukinnot ennen kuin siemenet leviävät ympäristöön.

Laaja, kukkiva esiintymä saattaa olla 30-40 vuotta vanha ja maaperässä on tällöin vankka siemenpankki. Siemenet itävät ainakin 5-8 vuotta ja vanha kohde on puhdas vasta kun siemenpankki ehtyy. Alle kolmen vuoden ikäisessä kasvustossa ei ole kukkivia yksilöitä ja esiintymä on helppo hävittää.

Ainoa tehoaine, joka torjuu jättiputken on glyfosaatti. Kotipuutarhurin valmisteita ovat mm. Rambo ja Roundup – spray, joita löytyy puutarhamyymälöistä. Glyfosaattikäsittely voidaan tehdä pyyhkimällä kasvit varrellisella sienellä, sivelemällä pensselillä tai lehtiruiskutuksena. Aineet eivät kulkeudu kasviin maan kautta, joten ylenmääräisten annosten käytöstä ei ole hyötyä. Erityisesti ruiskutuksessa on muistettava, että glyfosaatti vaurioittaa myös muita kasveja. Myyntipakkauksen ohjeita käyttömääristä ja -menetelmistä on ehdottomasti noudatettava. Pakkauksessa annetuista käytön rajoituksista, muun muassa ympäristöhaittoja koskevista rajoituksista, ei saa poiketa, ja käsitelty alue tulee merkitä esimerkiksi nauhoin tai varoituskyltillä. Käyttöä vesistöjen läheisyydessä ja ranta-alueilla tulisi välttää tai noudattaa erityistä varovaisuutta. Kasvin käsittelyssä hengitys- ja silmäsuojat ovat välttämättömät.

Jättiputki on helpointa torjua kun kasvu käynnistyy lumien sulettua. Ensimmäisenä versovat vanhat juurakot ja parin viikon kuluessa ilmestyvät hennot siementaimet. Kesäkuun puoliväliin mennessä vanha kasvusto on jo metrin korkuinen. Kasvukauden alkuvaiheessa niittäminen tai muu mekaaninen poisto on helpointa, torjunta-aineiden teho on parhaimmillaan ja menekki pienintä. Suuria kasveja on hankalaa ja vaarallista käsitellä ja torjunta-aineiden menekki on moninkertainen. Jos torjunta-ainetta käytetään loppukesällä, kannattaa ensin niittää suuret kasvit, antaa kasvuston kasvaa noin 20 cm korkuiseksi ja ruiskuttaa torjunta-aine pieniin kasveihin. Usean aarin käsittely kemiallisesti on järkevää, sillä torjunta-aine tappaa myös kasvin juuret. Niittäminen ei poista kasvia.

Katkottuja kasvinosia tulee aina käsitellä varoen. Kaikki kasvimateriaali, joka sisältää kypsiä siemeniä, on tuhottava paikan päällä, koska kypsät siemenet voivat irrota kuljetuksen aikana. Kasviaineksen voi tuhota polttamalla, kompostoimalla, kaivamalla maahan tai peittämällä mustalla valoa läpäisemättömällä muovilla. Siemeniä ja juuria ei kannata kompostoida, koska ne voivat säilyttää itävyytensä. Jättiputkien taimet on poistettava niin, etteivät ne juurru uudestaan. Juuret on katkaistava noin 20-25 senttiä maanpinnan alapuolelta, jossa juuri vaihtuu varreksi. On myös varmistettava, ettei maahan jää juuria, jotka muodostavat uusia yksilöitä. Yli 3-vuotinen jättiputki voi lisääntyä myös juurista versomalla jos kasvi katkaistaan, tästä syystä vanhan esiintymän poistaminen juuria kaivamalla ei ole suositeltavaa, koska samalla sekoitetaan maata ja siirretään pinnalta siemeniä syvemmälle.

Muista työturvallisuus!

Kasvin kosketus saattaa aiheuttaa voimakkaita iho-oireita. Kasvi sisältää ja erittää kasvinestettä, jonka kemialliset aineet, furokumariinit, vaikuttavat ihon valonherkkyyteen. Auringonvalo tai muu UV-säteily aiheuttaa paljaalle iholle palovamman kaltaisia rakkuloita tai ihottumaa ja pigmenttivaurioita. Sen vuoksi jättiputkikasvustoja kannattaa hävittää pilvisinä päivinä.

Käytä aina suojaavaa vaatetusta. Iho ja silmät on suojattava kasvinesteeltä, jota saattaa roiskua tai valua kasvista. Jos kasvinestettä pääsee iholle, pitää ihoa huuhdella välittömästi juoksevalla vedellä. Kylmällä vedellä peseytyminen, kortisoni ja antihistamiini lievittävät oireita. Peseydy huolella torjuntatoimien jälkeen. Huuhtele myös likaantuneet vaatteet. Mikäli iho-oireita esiintyy, käänny lääkärin puoleen.

Muista, että iho-oireet pahenevat auringon valossa!

Lisää tietoa jättiputkesta: vieraslajit.fi

Muiden haittakasvien torjunta Jyväskylässä: Haittakasvikampanja