Toteutetut hankkeet ja kampanjat

Circwaste – Jyväskylän käyttäjälähtöiset kokeilut

Osana Jyväskylän kaupungin Cirwaste – käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanketta toteuttamamme kokeilut.

Jyväskylän kaupungin Cirwaste – käyttäjälähtöiset kokeilut -osahanke

Kodin lajitteluastiat kuntoon -kokeilu 2020

Liikkuva korjauspaja- ja Puutarhajäte mullaksi -kokeilut 2018

Circwaste 2018 -kokeilublogit

Lisätietoa Liikkuva korjauspaja -kokeilusta (JAPA ry:n sivut):

Blogi: Korjaa tai korjauta = pidennä vaatteen käyttöikää = vähennä tekstiilijätettä

Korjauspalveluita Jyvässeudulla

ReWi Visions esiselvityshanke

JAPA ry toteutti ReWi Visions -esiselvityshanketta yhteistyöhankkeena Jyvässeudun 4H-yhdistyksen kanssa. Esiselvitys päättyi 31.7.2019.

Hankkeessa toteutettuja toimenpiteitä lyhyesti

  • Työpajat nuorten tulevaisuuden huolenaiheiden ja niiden ratkaisujen etsimiseksi keväällä 2018 (Muuramen lukio, Lyseon lukio, Laukaan ja Muuramen yläkoulut)
  • Hankekumppanuuksien kartoitus EU-alueelta
  • Hankkeen suunnittelumatkat LINC -konferenssiin (Rauma/Uusikaupunki) kesäkuussa 2018, ja Narberthiin Walesiin (Lokakuu 2018 ja toukokuu 2019)
  • Vieraita Hollannista tutustumaan nuorten osallistamiseen ja kiertotalousteemoihin toukokuussa 2019
  • Nuorten yrittäjyyskasvatuksen ja kiertotalousteemojen yhdistämiseen liittyvän hankkeen haku keväällä 2019 ja hankkeen valmistelut

Leader JyväsRiihi ry on myöntänyt hankkeelle rahoitusta EU:n maaseuturahastosta.

Resurssiviisas asuminen

Resurssiiviisas asuminen -pilottihankkeen tavoitteena oli tehdä jyväskyläläisistä taloyhtiöistä resurssiviisaampia vuoden 2014 aikana. Tavoitteena olivat konkreettiset muutostoimenpiteet, kuten taloyhtiön valaistuksen uusiminen, vesipihien vesikalusteiden asentaminen ja energiatehokkuuden parantaminen valittavissa pilottitaloyhtiöissä. Jo pienillä muutoksilla voi taloyhtiöissä olla isot vaikutukset päästöihin, luonnonvaroihin – ja ennen kaikkea kustannuksiin. Resurssiviisaus tuo mukanaan kustannussäästöjä, parantaa asumisviihtyvyyttä ja lisää asunnon arvoa.

Pilotti oli osa Sitran Kohti resurssiviisautta -hanketta, jolla edistetään luonnonvarojen viisaampaa käyttöä sekä vähennetään haittoja ympäristölle yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Lue lisää!

Viisaasti valaistu taloyhtiö -kokeilu

Lokakuussa 2013 käynnistyneessä Viisaasti valaistu taloyhtiö -kokeilussa Aatoksenkatu 6:ssa sijaitsevan taloyhtiön ulkovalaistus uusittiin energiaviisaammaksi hyödyntämällä energiatehokkuudeltaan parasta saatavilla olevaa led-tekniikkaa.

Taloyhtiöiden ulkovalaistus tulee uusia energiatehokkaammaksi lähivuosina, sillä ulkovalaistuksessa yleisimmin käytetyt, runsaasti energiaa kuluttavat valaisimet poistuivat markkinoilta vuonna 2015 EU-energiatehokkuusdirektiivin määräämänä. Taloyhtiöt ovat siksi lähivuosina pakollisen muutostilanteen edessä. Resurssiviisaalla kokeilulla haluttiin luoda taloyhtiöille konkreettinen toimintamalli ulkovalaistuksen uusimiseen. Led-valaisimilla voidaan saavuttaa jopa yli 50 prosentin säästö sähkönkulutuksessa perinteisiin ulkovalaisimiin verrattuna.

Kokeilu oli osa Sitran ja Jyväskylän kaupungin Kohti resurssiviisautta -hanketta, jolla edistetään luonnonvarojen viisaampaa käyttöä sekä vähennetään ympäristöhaittoja yhteistyössä kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kokeilua koordinoi JAPA ry. Taloyhtiön uuden valaistuksen suunnitteli Valon kaupunki -koordinaattori Annukka Larsen Jyväskylän kaupungilta.

Kulje viisaasti – Liikkumisen ohjaus kolmannella sektorilla

JAPA ry:n hallinnoimassa hankkeessa kehitettiin liikkumisen ohjauksen toimintamalli Kansalaistoiminnankeskus Mataraan. Hankkeen tavoitteena oli vaikuttaa keskuksen työntekijöiden, eri organisaatioissa toimivien vapaaehtoisten sekä keskuksessa asioivien liikkumista koskeviin asenteisiin ja käyttäytymiseen.

Kotikulmilta keittiöön -hanke

Lähiruoan kysynnän ja kulutuksen arvellaan kasvavan tulevina vuosina merkittävästi. Kuluttajat haluavat ostaa lähellä tuotettua pientuottajien ruokaa, mutta sen saatavuus muodostuu usein ongelmaksi. Yksi konkreettinen esimerkki lähiruuan suuresta kysynnästä on vapaaehtoisvoimin toimivien ruokapiirien saama suuri suosio viime vuosina.

Ruokapiiritoimintaan liittyy kuitenkin nykyisillään erilaisia haasteita, joista suurimpia ovat vapaaehtoisten jaksaminen, kylmäketju, logistiikka ja toiminnan kokonaisvaltainen koordinointi. Hankkeen ”Kotikulmilta keittiöön – kuluttajalähtöiset toimintamallit paikallisessa ruuantuotannossa ja jalostuksessa Keski-Suomessa” tarkoituksena oli vastata näihin lähiruokaketjujen kehittämisen kannalta olennaisiin haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Hanke sai rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Lähiruuan yhteiskunnalliset vaikutukset_Paloviita

Paikallista patoihin

Keväällä 2014 päättyneessä Paikallista patoihin -hankkeessa perustettiin kaksi uutta vapaaehtoisvoimin toimivaa lähiruokapiiriä pohjoiseen Keski-Suomeen Saarijärvelle ja Äänekoskelle. Ruokapiirien toiminta jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeen. Paikallista patoihin -hanke sai Leader-rahoitusta Viisari ry:ltä sekä Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Läheltä lautaselle -hanke

Keväällä 2012 päättynyt Läheltä lautaselle -hanke jatkoi Ruokaa läheltä -hankkeen jalanjäljillä. Hankkeen aikana Jyvässeudulle perustettiin neljä uutta vapaaehtoisvoimin toimivaa ruokapiiriä, joiden toiminta jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeenkin. Lähiruokapiirit toimivat Jämsässä, Multialla, Keuruulla ja Korpilahdella. Läheltä lautaselle -hanke sai Leader-rahoitusta Vesuri ry:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Hankkeen loppuraportti.

Ruokaa läheltä -hanke

Keväällä 2011 päättyneen Ruokaa läheltä -hankkeen tavoitteena oli edistää Jyvässeudun alueella luomu- ja lähituotteiden käyttöä ja saatavuutta sekä tuottajien ja kuluttajien välistä yhteistyötä. Hankkeen aikana Jyvässeudulle perustettiin kolme vapaaehtoisvoimin toimivaa ruokapiiriä,joiden toiminta jatkuu edelleen hankkeen päättymisen jälkeenkin. Lähiruokapiirit toimivat Tikkakoskella, Muuramessa ja Laukaassa. Ruokaa läheltä -hanke sai Leader-rahoitusta JyväsRiihi ry:ltä ja Keski-Suomen TE-keskukselta.

Hankkeen loppuraportti

Ruokaa läheltä, Läheltä lautaselle ja Paikallista patoihin -hankkeissa perustetut lähiruokapiirit löytyvät tästä.

Turvaa tapahtumaan -hanke

Turvaa tapahtumaan- hankkeessa luotiin hankealueen asukas- ja kylätoimijoille mahdollisuus kohtuuhintaisiin tapahtuman järjestämiseen tarvittaviin koulutuksiin. Hanke sai Leader- rahoitusta Jyväsriihi ry:ltä ja Keski-Suomen ELY-keskukselta.

Toimintamalli koulujen ympäristön siivouspäivien toteuttamiseen -hanke

Monissa kouluissa on viime vuosina lopetettu perinteisten roskienkeruutalkoiden järjestäminen. Hankkeen avulla haluttiin elvyttää hiipumassa oleva perinne, sillä ympäristön siivouspäivä on mitä parhainta käytännön ympäristökasvatusta. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jonka avulla siivouspäiviä voidaan järjestää kouluissa turvallisesti ja helposti, sekä edistää toimintamallin käyttöönottoa aktiivisen tiedottamisen avulla. Hanke käynnistyi syksyllä 2008. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö.

Rakennustarvikkeet kiertoon -kampanja

JAPA ry kampanjoi keväällä 2009-2011 Rakentaminen ja Talotekniikka -messuilla rakennustarvikkeiden kierrätyksen puolesta. Kampanja toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Työvalmennussäätiö Sovatekin toimipisteen EkoCenter Raksan kanssa. Yhdistys luennoi messuilla rakennus- ja remontointitarvikkeiden kierrätyksestä ja lajittelusta sekä kodinkoneiden energiamerkinnöistä ja jakoi informaatiota aiheesta omalla messuosastolla. Messuosaston rakensi täysin kierrätystavarasta EkoCenter Raksa ja osasto sisustettiin kirpputoritavaroilla sekä kierrätysmateriaaleista valmistetuilla koristeilla. Messuilla tarjottiin myös kierrätysaiheista sisustusneuvontaa.

Jäteneuvojat asuinalueille -hanke

Hankkeessa koulutettiin Jyväskylään nelisenkymmentä vapaaehtoista jäteneuvojaa. Tavoitteena oli edistää jätteen synnyn ehkäisyä, kierrätystä ja lajittelua. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.2006-31.12.2007. Hanke oli Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen ympäristökeskuksen (EU-rahoitus) rahoittama.  Lue lisää kampanjasta!

ASKELMA-hanke

ASKELMA -hankkeen tavoitteena oli aktivoida asukkaita edistämään kestävää kehitystä asukaslähtöisesti ja kehittää asukasyhteistyö seudullisesti aktiiviseksi toiminnaksi. Hankkeen aikana järjestettiin useita yhteisiä tilaisuuksia, joissa ideoitiin uusia keinoja saada asukkaita mukaan yhteistoimintaan. Tavoitteena oli myös edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta. Hankkeen tuotoksena valmistui asukkaan kestävän kehityksen käsikirja “Kestävän kehityksen jäljillä”. Hanke toteutettiin ajalla 1.9.2004 – 28.2.2006. Hankkeen rahoitti JyväsRiihi ry.

Ympäristöneuvojat-hanke

Ympäristöneuvojat -hankkeen kohderyhmänä olivat asuinympäristöstään kiinnostuneet asukkaat. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa vapaaehtoisia ympäristöneuvojia. Ympäristöneuvojien pyrkimyksenä oli vaikuttaa muun muassa asukkaiden kulutustottumuksiin sekä kierrätykseen ja lajitteluun jätteiden vähentämiseksi. Hanke toteutettiin ajalla 1.5.-31.10.2005. Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö.

Liikkumisen ohjaus -hanke

Hankkeen tavoitteena oli edistää kestävää liikkumista Jyväskylässä. Hankkeessa tehtiin kestävän kehityksen mukaiset liikkumisenohjaussuunnitelmat Keski-Suomen ympäristökeskukselle ja Sisä-Suomen verovirastolle. Tarkoitus oli luoda malli myös muille virastoille, jotta työmatkaliikenne ja työmatkaliikkuminen koettaisiin osaksi viraston ympäristöjärjestelmää. Hanke toteutettiin ajalla 1.4.-31.12.2005. Hankkeen rahoitti Liikenne- ja viestintäministeriö.